Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
08.11.2022.

Obaveštenje o pokretanju procesa izbora kandidata za učešće u multinacionalnoj operaciji EUNAVFOR ATALANTA u Somaliji
O B A V E Š T E Nj E
o pokretanju procesa izbora kandidata za učešće u multinacionalnoj operaciji EUNAVFOR ATALANTA u Somaliji
 
 
Obaveštavaju se zainteresovani kandidati da je otpočeo proces izbora za:
 
1. Multinacionalnu operaciju EUNAVFOR ATALANTA u Somaliji na period od godinu dana, sa početkom angažovanja od februara 2022. godine, za dužnost:
 
  • Načelnik SJ-1/4 u Komandi misije1 dužnost, opšta specijalnost, čin potpukovnik
 

Na osnovu člana 14. Pravilnika o kriterijumima za izbor i načinu izbora pripadnika Vojske Srbije koji se pripremaju i obučavaju za učešće u multinacionalnim operacijama i načinu izdavanja sertifikata o osposobljenosti („Službeni vojni list“, broj 5/21) zainteresovana lica detaljnije informacije o opštim i posebnim kriterijumima za predmetni proces izbora mogu dobiti u matičnim jedinicama.
 
Rok za prijavu zainteresovanih kandidata je 12.12.2022. godine.