Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
05.04.2022.

Obaveštenje o pokretanju procesa izbora kandidata za učešće u multinacionalnoj operaciji UNIFIL u Republici LibanO B A V E Š T E NЈ E
o pokretanju procesa izbora kandidata za učešće u multinacionalnoj operaciji UNIFIL u Republici Liban
 
 
Obaveštavaju se zainteresovani kandidati da je otpočeo proces izbora za Multinacionalnu operaciju UNIFIL u Republici Liban za period angažovanja od 6 meseci sa početkom angažovanja u decembru 2022. godine za sledeće dužnosti:
 
 • Štabni oficir na dužnosti G-2 u Komandi sektora Istok – 1 dužnost, opšta specijalnost, čin kapetan – major
 
 • Štabni oficir na dužnosti G-3 u Komandi sektora Istok – 1 dužnost, opšta specijalnost, čin kapetan – major
 
 • Štabni oficir na dužnosti G-4 u Komandi sektora Istok – 1 dužnost, logistička specijalnost, čin kapetan – major
 
 • Štabni oficir na dužnosti G-5 u Komandi sektora Istok – 1 dužnost, opšta specijalnost, čin kapetan – major
 
 • Štabni oficir na dužnosti G-9 u Komandi sektora Istok – 1 dužnost, opšta specijalnost, čin kapetan – major
 
 • Štabni oficir na dužnosti S-3 u Komandi španskog bataljona – 1 dužnost, opšta specijalnost, čin poručnik – kapetan
 
 • Štabni oficir na dužnosti S-4 u Komandi španskog bataljona – 1 dužnost, logistička specijalnost, čin poručnik – kapetan
 
 • Vođa elementa nacionalne podrške ujedno stariji nacionalni predstavnik – 1 dužnost, opšta specijalnost, čin major – potpukovnik
 
 • Oficir VBA u elementu nacionalne podrške – 1 dužnost, bezbednosna specijalnost, čin kapetan – potpukovnik
 
 • Oficir u elementu nacionalne podrške – 1 dužnost, logistička specijalnost, čin poručnik – major
 
 • Podoficir u elementu nacionalne podrške – 1 dužnost, logistička specijalnost, čin stariji vodnik – zastavnik prve klase
 
 • Podoficir u elementu nacionalne podrške – 1 dužnost, opšta specijalnost, čin stariji vodnik – zastavnik prve klase
 
 • Referent za personalne poslove u Komandi pešadijske čete1 dužnost, opšta specijalnost, čin stariji vodnik – zastavnik prve klase
 
 
Na osnovu člana 14. Pravilnika o kriterijumima za izbor i načinu izbora pripadnika Vojske Srbije koji se pripremaju i obučavaju za učešće u multinacionalnim operacijama i načinu izdavanja sertifikata o osposobljenosti („Službeni vojni list“, broj 5/21) zainteresovana lica detaljnije informacije o opštim i posebnim kriterijumima za predmetni proces izbora mogu dobiti u matičnim jedinicama.
 
Rok za dostavljanje dokumentacije zainteresovanih kandidata je 10. 5. 2022. godine.