Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
30.03.2022.

Oglas za prodaju rashodovanih PSVP 2084 BEOGRAD
o g l a š a v a
P   R   O   D   A   J   U
pisanim  i  usmenim javnim  nadmetanjem
 
Prodaji se izlažu rashodovane pokretne stvari i to:
 
Teretna m/v: TAM 150 T11, TAM 110 T7 SA NADGRADNjOM, TAM  110 T10, TAM  130 T10, FAP 2026, FAP 2226, TAM 2001, FAP 18 TEGLjAČ, TAM 110  T7                                         

Specijalna m/v: FAP 1314 CISTERNA, FIAT 1107, GREJDER MG-130 TH, DOZER TG-75, DOZER TG-90, DOZER TG-140, KOLES DIZALICA, ROVOKOPAČ BTN-3,  ZIL 131, FAP 13 DIZALICA                                                                           

Ostala PS: PEĆ ELEKTROKOMORNA, PRIKOLICA ZASTAVA D-2,  AUTOBUS IKARBUS, VILjUŠKAR POBEDA, PINCGAUER, ZASTAVA 50.8, TAM 80, VILjUŠKAR INDOS, POLUPRIKOLICA NPP-30, URAL 375 D,  DELOVI ZA INŽINjERIJSKA PS, AGREGAT ADP-16, MAŠINA ZA STABILIZACIJU TLA NPH-100
                                 
Rashodovane pokretne stvari nalaze se na  sledećim lokacijama:  TRZ Čačak, vojni aerodrom „Lađevci“ Kraljevo, kasarna „Jarčuljak“ Kraljevo, VK „Divostin“ Kragujevac, VK „Cerovac“ Kragujevac, kasarna „Ivan Stefanović Srba“ Smederevo, kasarna „Tvrđava“ Novi Sad, kasarna „Jugovićevo“ Novi Sad, kasarna „Bačka“ Bačka Topola, vojni aerodrom „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ Batajnica, kasarna „Aerodrom“ Pančevo, kasarna „Rastko Nemanjić“ Pančevo, kasarna „Stevica Jovanović“ Pančevo, kasarna „Kneževac“ Beograd, kasarna „Boško Palkovljević Pinki“ Sremska Mitrovica, VK „Manđelos“ Sremska Mitrovica, VK „Bubanj Potok“ Beograd, VK „Banovci“ Beograd, kasarna „Dedinje“ Beograd, kasarna „Pavle Jurišić Šturm“ Požarevac, kasarna „Ribnica“ Kraljevo, VK „Alvadžinica“ Čačak.

Razgledanje rashodovanih pokretnih stvari održaće se 13.04., 14.04., 15.04. i 18.04.2022. godine, na lokacijama razmeštaja rashodovanih pokretnih stvari, u vremenu od 08,00 do 14,00 časova. Pravo razgledanja imaju sva pravna i fizička lica koja  otkupe tendersku dokumentaciju.

Pisano javno nadmetanje održaće se  19.04.2022. godine sa početkom u 10,00 časova, u VP 2084  Beograd-Kneževac, ulica Oslobođenja 30, putem prikupljanja pisanih ponuda. Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše bespovratnu uplatu na iznos od 3.000,00 dinara, na ime otkupa tenderske dokumentacije.

Uplatu izvršiti na račun broj 840-19540845-28, primalac  MO RS RC Beograd, poziv na broj 122742312235, svrha uplate Troškovi nadmetanja 04/2022.

Potvrdu o uplati  na iznos od 3.000,00 dinara, učesnici nadmetanja predaju predstavniku prodavca prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacija preuzima se od  01.04.2022. godine do 19.04.2022. godine, u vremenu od  08,00 do 14,30 časova i 19.04.2022. godine, do 09,00 časova, u VP 2084  Beograd-Kneževac, ulica Oslobođenja 30.

Pre početka nadmetanja kupci su u obavezi da polože kauciju u gotovom novcu, u visini od 10 %  od početne cene rashodovanih pokretnih stvari koje licitiraju, na blagajni VP 2084 Beograd, u vremenu od  07,30  do 09,40 časova. Pisane ponude se predaju u delovodstvo VP 2084 Beograd, lično, najkasnije do 19.04.2022. godine, do 09,50 časova.

Bliže informacije o prodaji mogu se dobiti putem telefona broj 011/3053-433, 011/3053-476, ili u prostorijama VP 2084 Beograd.