Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
21.03.2022.

Oglas za prodaju i košenje trave na aerodromu KovinNa osnovu člana 70. stav 3) Pravilnika o materijalnom poslovanju u MO i VS („SVL“ br. 29/14, 09/17 i 34/18) i tačke 6. Odluke o pokretanju postupka prodaje i košenja trave na a.Kovin za 2022. godinu, br. 03-2-4/2951-2 od 15.02.2022. godine, molimo Vas da za potrebe Vojne pošte 9858 Batajnica, objavite oglas sledeće sadržine:
 
VOJNA POŠTA 9858 BATAJNICA OBJAVLjUJE OGLAS ZA PRODAJU I KOŠENjE TRAVE NA VOJNOM AERODROMU U KOVINU ZA 2022. GODINU.
 
Prodaja trave vršiće se usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom u prostorijama vojnog objekta čuvarske službe na a.Kovin, dana 22.03.2022. godine, sa početkom u 12:30 časova.
 
Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se preuzeti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa u vremenu od 07.00 do 15.00 časova u Vojnoj pošti 9858 Batajnica, ul. pukovnika Milenka Pavlovića bb, aerodrom Batajnica, objekat KN 132, kancelarija grupe za opštu logistiku (intendanturu).
 
Lice za kontakt: kapetan Miloš Stanković, telefon: 011/3016-016 i 064/3252-351.