Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
09.03.2022.

Oglas za prodaju otpadaka od hrane na vojnom aerodromu u BatajniciNa osnovu člana 70. stav 3) Pravilnika o materijalnom poslovanju u MO i VS („SVL“ br. 29/14 i važećih izmena) i tačke 6. Odluke o pokretanju postupka prodaje otpadaka od hrane u 2022. godini, br. 03-2-4/2915-2 od 15.02.2022. godine, VP 9858 Batajnica objavljuje oglas sledeće sadržine:
 
VOJNA POŠTA 9858 BATAJNICA OBJAVLjUJE OGLAS ZA PRODAJU OTPADAKA OD HRANE IZ RESTORANA NA VOJNOM AERODROMU „PUKOVNIK-PILOT MILENKO PAVLOVIĆ“ U BATAJNICI ZA PERIOD OD 01.04.2022. DO 31.03.2023. GODINE.
 
Prodaja otpakada od hrane vršiće se usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom u prostorijama vojnog restorana na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici, dana 15.03.2022. godine, sa početkom u 10.00 časova.
 
Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se preuzeti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa u vremenu od 07.00 do 15.00 časova u Vojnoj pošti 9858 Batajnica, ul. pukovnika Milenka Pavlovića bb, vojni aerodrom „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici, objekat KN 132, kancelarija grupe za intendanturu.
 
Lice za kontakt: kapetan Miloš Stanković, telefon: 011/3016-016 i 064/3252-351.