Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.03.2022.

Obaveštenje o pokretanju procesa izbora kandidata za učešće u multinacionalnoj operaciji MONUSCO u DR KongoObaveštavaju se zainteresovani kandidati da je otpočeo proces izbora za:
 
1. Multinacionalnu operaciju MONUSCO u DR Kongo na period od godinu dana, sa početkom angažovanja od oktobra 2022. godine, za dužnost:
 
  • štabni oficir u G-2 Komande misije1 dužnost, opšta specijalnost, čin major.
 
 
Na osnovu člana 14. Pravilnika o kriterijumima za izbor i načinu izbora pripadnika Vojske Srbije koji se pripremaju i obučavaju za učešće u multinacionalnim operacijama i načinu izdavanja sertifikata o osposobljenosti („Službeni vojni list”, broj 5/21) zainteresovana lica detaljnije informacije o opštim i posebnim kriterijumima za predmetni proces izbora mogu dobiti u matičnim jedinicama.
 
Rok za prijavu zainteresovanih kandidata je 11. 3. 2022. godine.