Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
04.02.2022.

Obaveštenje o dopuni predloga kandidata za učešće u multinacionalnim operacijama EUTM Somalia u Somaliji i EUTM RCA u Centralnoafričkoj Republici O B A V E Š T E Nj E
o dopuni predloga kandidata za učešće u multinacionalnim operacijama EUTM Somalia u Somaliji i EUTM RCA u Centralnoafričkoj Republici
 
Obaveštavaju se zainteresovani kandidati da je upućen zahtev za dopunu predloga kandidata u procesu izbora za:
 
1. Multinacionalne operacije EUTM Somalia u Somaliji (sa početkom angažovanja od avgusta 2022. godine) i EUTM RCA u Centralnoafričkoj Republici (sa početkom angažovanja od oktobra 2022. godine) na period od šest meseci, za dužnosti:
 
EUTM Somalia u Somaliji
 
Šef sanitetske službe – 1 dužnost, lekar  specijalista, čin major – pukovnik
Medicinski tehničari – 4 dužnosti, medicinski tehničar, čin podoficir/vojni službenik
 
EUTM RCA u Centralnoafričkoj Republici
 
Šef sanitetske službe  – 1 dužnost, lekar specijalista, čin major – potpukovnik
Lekar (šef ambulante) – 1 dužnost, doktor medicine, lekar specijalista, čin kapetan/major – potpukovnik
Medicinski tehničar u ambulanti – 3 dužnosti, medicinski tehničar, čin podoficir/vojni službenik
Medicinski tehničari u Timu za hitnu medicinsku pomoć – 2 dužnosti, medicinski tehničar, čin podoficir/vojni službenik
 
Na osnovu člana 14. Pravilnika o kriterijumima za izbor i načinu izbora pripadnika Vojske Srbije koji se pripremaju i obučavaju za učešće u multinacionalnim operacijama i načinu izdavanja sertifikata o osposobljenosti („Službeni vojni list“, broj 5/21) zainteresovana lica detaljnije informacije o opštim i posebnim kriterijumima za predmetni proces izbora mogu dobiti u matičnim jedinicama.
 
Rok za prijavu zainteresovanih kandidata je 23.02.2022. godine.