Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
03.02.2022.

SaopštenjeOglas kojim se pozivaju kandidati za Kurs slušalaca rezervnih oficira roda avijacije objavljen je pre tri dana na sajtu Ministarstva odbrane i već je privukao pažnju medija jer otvara mogućnost da mladi, obrazovani i sposobni ljudi koji ga uspešno završe postanu oficiri roda avijacije i nastave letačku obuku radi sticanja zvanja vojnog pilota.

Iako se od vođa pojedinih sindikalnih organizacija očekivalo da ovih dana počnu predizbornu kampanju, ostaje nedoumica zašto su odabrali da to učine tako jeftinim neistinama poput onih koje su danas izneli u svom saopštenju.

Iz navoda na sajtu Ministarstva odbrane i izjava stručnih lica iz Ratnog vazduhoplovstva koji su u medijima govorili o Kursu za rezervne oficire roda avijacije se jasno vidi da kandidati koji ga završe neće odmah postati vojni piloti, nego će ta zvanja dobiti tek kada zadovolje sve potrebne uslove i prođu obuku. Uslov da bi mladić ili devojka uopšte upisao Kurs je da su uspešno završili osnovne studije, da imaju do 27 godina, da ne postoje bezbednosne smetnje i što je najvažnije da su u potpunosti zdravstveno i psihofizički sposobni.

Kriterijumi ocene njihove sposobnosti ne odstupaju od kriterijuma koji se primenjuju na kadete Vojne akademije i ostale vojne pilote.

Kao i budući piloti koji upisuju smer avijacije na Vojnoj akademiji, kandidati za Kurs slušalaca rezervnih oficira moraće da prođu selektivnu padobransku i letačku obuku na osnovu koje iskusni instruktori nepogrešivo mogu da procene ko od njih ima predispozicije da postane pilot, a ko ne.

Završetkom Kursa i prijemom u aktivnu vojnu službu, praktično tek počinje ozbiljna letačka obuka mladih oficira avijacije. Put od upravljanja klipnim avionima u povoljnim meteorološkim uslovima do sposobnosti da se upravlja lovačkim avionom MiG-29 ili helikopterom Mi-35 ili H-145 noću u složenim uslovima je dug i zahteva mnogo obuke i posvećenosti.

Sindikalni dušebrižnici mogu biti mirni jer u Ratnom vazduhoplovstvu i PVO rade stručni, ozbiljni i izuzetno dobro osposobljeni ljudi koji će korak po korak, poštujući sva načela i standarde letačke obuke, od mladića i devojaka koji imaju motivaciju i potencijal, napraviti odlične pilote.

Podsećamo da je praksa „aktiviranja“ pilota koji su završavali Školu rezervnih oficira postojala i u nekadašnjoj JNA. Sredinom osamdesetih godina prošlog veka čak je i nekoliko žena završilo obuku na klipnim avionima stekavši zvanje rezervnog oficira – pilota.