Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
14.01.2022.

Obaveštenje o pokretanju procesa izbora kandidata za dužnosti štabnih oficira radi učešća u multinacionalnoj operaciji UNFICYP u Republici KiparObaveštavaju se svi zainteresovani kandidati da je otpočeo proces izbora za dužnosti štabnih oficira u MnOp UNFICYP u R. Kipar, za sledeće dužnosti:
 
  • Štabni oficir u U-2 Komande misije – 1 dužnost, opšta specijalnost, čin kapetan – kapetan prve klase
 
  • Štabni oficir za tekuće operacije u U-3 Komande misije – 1 dužnost, opšta specijalnost, čin major
 
 
Na osnovu člana 14. Pravilnika o kriterijumima za izbor i načinu izbora pripadnika Vojske Srbije koji se pripremaju i obučavaju za učešće u multinacionalnim operacijama i načinu izdavanja sertifikata o osposobljenosti („Službeni vojni list“, broj 5/21) zainteresovana lica detaljnije informacije o opštim i posebnim kriterijumima za predmetni proces izbora mogu dobiti u svojim matičnim jedinicama.
 
Rok za prijavu zainteresovanih kandidata je 14.02.2022. godine.