Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
09.11.2021.

Oglas za prodaju otpadaka hrane na aerodromu MoravaNa osnovu člana 70. stav 3) Pravilnika o materijalnom poslovanju u MO i VS („SVL“ br. 29/14, 09/17, 34/18 i 19/20) i Odluke komandanta 98.vazduhoplovne brigade (u daljem tekstu: 98.vbr) I br. 03-2-4/24334-2 od 05.11.2021. godine, 98.vazduhoplovna brigada objavljuje oglas za prodaju otpadaka hrane iz vojničkog restorana na aerodromu "Morava" za 2022.godinu.

Prodaja otpadaka hrane vršiće se usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom u prostorijama 98.boa na vojnom aerodromu Morava, dana 06.12.2021. godine sa početkom u 10.00 časova.

Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se preuzeti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa od 08.00 do 14.00 časova u 98.boa, s. Lađevici 36204 bb, na prijavnici aerodroma Morava.

Lice za kontakt: potporučnik Vukašin Trivunović, telefon 036/305-292.