Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
14.10.2021.

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvari u VP 5033 Niš 
VP 5033 NIŠ
o g l a š a v a
prodaju pisanim javnim nadmetanjem
 
Rashodovane pokretne stvari u VP 5033 Niš (kasarna „Knjaz Mihailo“ u Nišu):
 
 • AUTOMOBIL  TAM 190 T 15 B, TAM 150 T11 B, TAM 110 T7 BV……………………..6 kom
 • AUTOMOBIL PINZGAUER 710 M , ......................................................................2 kom
 • AUTOMOBIL FAP 2226 BK 6x4, FAP2026 BS/AV, FAP 3232 BS/AV 1.9 t……………...3 kom
 • AUTOMOBIL FAP 13/14 S/AR radionica, FAP 1314 S/AC, cist.za gorivo 7000 l.........3 kom
 • AUTOMOBIL FAP 13/14, FAP 1314 SV/A, FAP 13………………………………………..4 kom
 • AUTOMOBIL PUCH 300 GD 10, PUCH 300 GD 6................................................................5 kom
 • AUTOMOBIL LADA NIVA ,JUGO TEMPO1.1, RENO TRAFIK TB 2.3.............................3 kom
 • AUTOMOBIL putnički HYNDAI H1 2,5 CRDI, LADA RIVA 2107 , LADA RIVA 1500.3 kom
 • AUTOBUS IKARBUS IK 104 P.................................................................................................2 kom
 • PRIKOLICA KOMPRESOR FAGRAM PK 71……………………………………………..2 kom
 • PRIKOLICA EA ADP 16-3x400/230……………………...………………………………..2 kom
 • GREJDER MG 145 TH, TEGLjAČ FAP 18 BST/AV, ................................................................2 kom
 • AUTOMOBIL SPECIJALNI KRAZ 255 B..........................................................................4 kom
 
Sredstva koja su predmet javnog nadmetanja, da bi bila registrovana, mora da zadovolje uslove iz važećeg Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima ("Sl.glasnik RS", br.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17ispr.,63/17,15/18,70/18,95/18,101/18,93/19,2/20,64/21).

Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna lica sa sedištem u RS i fizička lica sa prebivalištem u RS koja do 17.11.2021. godine do  09,00 časova izvrše bespovratnu uplatu od 3.000,00 din. na ime naknade troškova sprovođenja nadmetanja, na tekući račun RC MO Beograd broj  840-19540845-28, poziv na broj 1227423122213/21, svrha uplate: „Troškovi nadmetanja  03/21 u VP 5033 Niš“  
               
Potvrdu o uplati, uz Zahtev za učešće na nadmetanju, predati prodavcu do 17.11.2021.godine, nakon čega se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje.

Razgledanje sredstava u VP 5033 Niš je moguće 15.11. i 16.11.2021. godine od 09,00 do 13,00 časova i 17.11.2021. godine od 07,30 do 09,00 časova ISKLjUČIVO licima koja otkupe dokumentaciju.

Javno nadmetanje održaće se 17.11.2021. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama  Doma Vojske Srbije u Nišu, Sinđelićev trg  bb.

Za učešće na nadmetanju potrebno je, uz pisanu ponudu u zatvorenoj koverti,  uplatiti kauciju u iznosu od  10 % od početne cene za svako sredstvo, u gotovini (za fizička i pravna lica), na dan nadmetanja od 08,00 do 10,30 časova. Bliže informacije telefonom: 018/508-588, ili u prostorijama VP 5033 Niš, Bul. N.Tesle b.b. Niš.