Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
11.08.2021.

Oglas za prodaju otpadaka od hraneVP 2977 BEOGRAD

O B J A V Lj U J E

1. Prodaju otpadaka od hrane iz restorana na 51. SP „Kopaonik”, u periodu od 01.09.2021. godine do 31.08.2022. godine, pisapim nadmetanjem.

Prikupljanje ponuda za pisano nadmetanje radi prodaje otpadaka od hrane vršiće se do 11.00 časova dana 01.09.2021. godine.

Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se dobiti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa, od 10°° do 1400 časova u Vojnoj pošti 2977 Beograd, ulica Generala Pavla Jurišića Šturma br. 33., Beograd. Telefon za informacije je 011/3603-146.