Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Ključne aktivnosti u 2022. godini1. Povećanje realizacije „Plana popune“
Cilj: jačanje kapaciteta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na osnovu projektovanog nivoa popune svim kategorijama potrebnog, kompetentnog i motivisanog kadra, čime se stiču neophodni uslovi za kvalitetnu realizaciju dodeljenih misija i zadataka.2. Uvođenje Informacionog sistema ljudski resursi (ISLjR) u operativnu upotrebu radi unapređenja vođenja podataka o profesionalnim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije
Cilj: mogućnost da se podaci o profesionalnim licima sistema odbrane vode u centralnoj bazi podataka, te da njihova ažurnost bude vidljiva u realnom vremenu –informacije i pregled podataka o licima i formacijskim mestima nad kojima se sprovode određene aktivnosti biće dostupne odmah po izvršenim promenama. To predstavlja prvi korak ka kreiranju potrebne analitike i izveštavanja radi donošenja odgovarajućih odluka u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

3. Povećanje broja upućenih kandidata na dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem i Vojnostručno osposovljavanju za rezervne oficire
Cilj: povećanje broja kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu (PVS) u svojstvu profesionalnog vojnika, uz znatno pojednostavljen i ubrzan postupak za prijem u PVS (realizacija jednog lekarskog pregleda i pratećih procedura), podmlađivanje lica rezervnog sastava, kao i poboljšanje kvaliteta popune ratnih jedinica Vojske Srbije.4. Prevođenje informacionog sistema VOJEVID u nove tehnologije
Cilj: uspostavljanje integrisanog i funkcionalnog informacionog sistema neophodnog za ostvarivanje prava vojnih obveznika, proisteklih iz vojne, radne i materijalne obaveze.


5. Unapređenje procedura rada i koordinacije poslova u oblasti upravljanja ljudskim resursima
Cilj: efikasnost u radu, ujednačenost u postupanju i primeni regulative, kao i pravedno ostvarivanje prava zaposlenih u oblasti upravljanja ljudskim resursima.