Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
12.05.2021.

Oglas za prodaju i košenje trave na aerodromu Morava
Na osnovu člana 70. stav 3) Pravilnika o materijalnom poslovanju u MO i VS („SVL“ br. 29/14,09/17 i 34/18 ) i Odluke komandanta 98.vazduhoplovne brigade I br. 03-2-4/10929 -1 od 29.04.2021.godine, 98.vazduhoplovna brigada objavljuje oglas za prodaju i košenje trave na vojnom aerodromu "Morava" u Lađevcima za 2021.godinu.

Prodaja trave obaviće se usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom u prostorijama 98.boa na vojnom aerodromu Morava, 36204 Lađevci, dana 28.05.2021.godine, sa početkom u 10.00 časova.

Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se preuzeti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa od 09.00 do 14.00 časova u 98.boa, vojni aerodrom Morava.

Lice za kontakt: zastavnik Vladan Vitorović, telefon 069/144-19-70.