Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
11.05.2021.

Oglas za prodaju i košenje trave na aerodromu u NišuNa osnovu člana 70. stav 3) Pravilnika o materijalnom poslovanju u MO i VS („SVL“ br. 29/14,09/17 i 34/18 ) i Odluke komandanta 161.boa (u daljem tekstu 98. vbr) I br. 03-2/2011 - 2 od 05.05.2021.godine, 161.bataljon za obezbeđenje aerodroma objavljuje oglas za prodaju i košenje trave na vojnom aerodromu „Narednik-pilot Mihailo Petrović u Nišu za 2021.godinu.

Prodaja trave obaviće se usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom u prostorijama 161.boa na vojnom aerodromu „Narednik-pilot Mihailo Petrović“, ulica Sarajevska bb u Nišu, 28.06.2020.godine sa početkom u 10.00 časova.

Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se preuzeti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa od 09.00 do 14.00 časova u 161.boa, ulica Sarajevska bb u Nišu.

Lice za kontakt:kapetan Dejan Dojčinov, telefon 018/508-480.