Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
17.04.2021.

Združeno taktička vežba „Odgovor 2021“ Vojske Srbije i Policije na poligonima „Orešac“ i „Pasuljanske livade“Predsednik Vučić: Ponosan sam na našu vojsku i policiju
 
14.00 - Ponosan sam na Vojsku Srbije, ponosan sam na našu Policiju, ponosan sam na napredak Srbije, na to šta smo uradili u prethodnih nekoliko godina i uveren sam da će Srbija imati snage, znanja i mudrosti da dalje nastavi sa ubrzanim razvojem i velikim prosperitetom i na ponos svih njenih građana i naše države Srbije – istakao je predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju na kraju vežbe „Odgovor 2021“. 

- Veoma sam ponosan na ono što smo danas mogli da vidimo u Orešcu nedaleko od Bele Crkve i Vršca, u Banatu, i ovde na Pasuljanskim livadama. Videli smo kako zajednički mogu da rade Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova, naša vojska i naša policija – naglasio je predsednik Vučić nakon završetka drugog dela vežbe na vojnom kompleksu „Pasuljanske livade“, gde je angažovan deo jedinica Kopnene vojske, deo jedinica Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, Žandarmerija i Helikopterska jedinica MUP-a Srbije.
 
Predsednik Vučić je rekao da su vremenski uslovi bili neuporedivo bolji u Banatu, nego na Pasuljanskim livadama, ali da „da su svi impresionirani nečim novim što smo videli ovde u rejonu Pasuljanskih livada“.

- A to je kako „Pancir“ gađa. Za one koji ne znaju to je pet hiljada metaka, govorim samo o topovima, a ne pričam o raketama koje „Pancir“ koristi za gađanje vazduhoplova, pet hiljada metaka od 30 milimetara u minutu – to je bukvalno da se brdo ruši. To je ogromno pojačanje za Vojsku Srbije – istakao je predsednik Vučić.
 
Danas je moglo da se vidi, dodao je predsednik Vučić, kako i na kojoj udaljenosti „tuku“ helikopteri Mi-35, a odlično su to raketama učinili i helikopteri „gama“.

- I Žandarmerija je odlično pokazala svoje umeće ovde, ali rekao bih i ljudi koji su gađali iz višecevnog bacača raketa, minobacača, svih oklopnih vozila i tenkova. Pokazali su ogromno umeće i koristili bojevu municiju – istakao je predsednik Republike dodajući da su učesnici vežbe odlično i profesionalno obavili svoj posao.
 
Predsednik Vučić je istakao da ovakve vežbe pokažu i koliko nam je još ulaganja potrebno i najavio da će tih ulaganja biti.

- Naša Vojska mora da bude još mnogo snažnija, naša policija takođe, naši pripadnici moraju da imaju bolje uslove za život i zato sam ponosan što je premijerka Ana Brnabić prekjuče uručila ključeve za 584 pripadnika snaga bezbednosti i njihove porodice – naglasio je predsednik Vučić.
 
On je izrazio uverenje da daljom modernizacijom, opremanjem i snaženjem naše vojske i policije, možemo preventivno da delujemo i da odvratimo svakog agresora.
 
- Protiv eventualnih terorističkih akata delovaćemo uvek brzo, organizovano i veoma, veoma efikasno – poručio je predsednik Vučić.
 
Predsednik Vučić je čestitao svim pripadnicima vojske i policije na uspešno izvedenoj vežbi.
 
- Želim da kažem veliko hvala i da smo uvek i na svaki način spremni da zaštitimo i sačuvamo našu Srbiju- poručio je predsednik Vučić.

U delu vežbe „Odgovor 2021“ na „Pasuljanskim livadama“ učestvovalo je više od 1.000 pripadnika Vojske Srbije, oko 200 pripadnika Policije i više od 140 borbenih sredstava i sistema.
 
Taktička pretpostavka podrazumevala je da su oružane snage neprijatelja, ekvivalenta mehanizovane brigade, koordiniranim aktivnostima izvršile  oružanu agresiju na deo teritorije Srbije.
 
Na osnovu prikupljenih podataka u dubini borbenog rasporeda neprijatelja, u akciju je krenula oklopno-izviđačka četa na vozilima BRDM-2MS i dejstvovala po jedinicama neprijatelja u nastupanju. Izvlačenje borbenog osiguranja podržano je vatrom minobacača 120 milimetara.
 
Posmatrači su imali priliku da vide izuzetne efekte dejstava artiljerijsko raketnog sistema “Pasars“, baterije „Pancira S-1“ i brigadne raketne grupe višecevnih lansera raketa „Plamen S“ koji su dejstvovali po neprijateljskim položajima.

Naredni segment vežbe bio je rezervisan za prikaz dejstva Žandarmerije po ubačenoj terorističkog grupi. Ova dinamična sekvenca obuhvatila je manevar i odlučno dejstvo borbenih vozila „lazar 3“ u kombinaciji sa specijalističkim timovima koji su do zone dejstva došli na kvadovima.
 
Usledilo je uspešno gađanje raketama „maljutka“ po „oklopnim vozilima“ neprijatelja.
 
Naredni segment vežbe doneo je gađanje tenkovskog voda M-84 na daljinama od 4.100 metara topovima 125 milimetara.
 
Usledio je nalet helikoptera „gama“ koji su ciljeve na oko 2.300 metara uspešno uništili protivoklopnim raketama.
 
Zatim je prikazano dejstvo bataljonske vatrene grupe sa minobacačima 120 milimetara koju su činili pripadnici Vojske i Žandarmerije.

Najdinamičniji deo vežbe počeo je uvođenjem u borbu helikoptera Mi-35 koji su pokazali izuzetnu vatrenu moć gađajući ciljeve na zemlji nevođenim raketnim zrnima i topovima 23 milimetra, zatim vatrena priprema napada iz višecevnih lansera raketa „Plamen S“ i napadom pešadijske čete na „hamerima“, mehanizovane i tenkovske čete, uz podršku helikoptera Mi-35 i „Pancira S-1“.
 
Jedinica Žandarmerije zatim je prikazala borbeno-taktičke radnje blokade i uništenja zaostale neprijateljske grupe u naseljenom mestu, a vežba je privedena kraju pokaznom evakuacijom ranjenika iz zone operacije helikopterom Mi-8, pod zaštitom helikoptera „gama“.
 
Vežba na Pasuljanskim livadama pokazala je izuzetnu vatrenu moć i odlično sadejstvo snaga. Ovakvim odlučnim akcijama učesnici vežbe šalju poruku građanima da su sigurni i bezbedni kad imaju ovakav neprobojan bedem svakome ko bi se usudio da ugrozi Srbiju.

Predsednik Vučić stigao na poligon „Pasuljanske livade“
 
12.25 - Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić  stigao je na poligon „Pasuljanske livade“ gde se održava drugi deo Združeno taktičke vežbe „Odgovor 2021“.

Na „Pasuljanskim livadama“ jedinice Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i PVO, Žandarmerije i Helikopterske jedinice MUP-a Srbije prikazaće postupke ojačane borbene grupe u odbrani s prelaskom u napad.
 
Planirano je da dejstvuje lovačka i bombarderska avijacija, helikopteri, artiljerijsko-raketna sredstva protivvazduhoplovne odbrane, ali šta će moći da se izvede zavisi od vremenskih prilika.
 
Jedinice Kopnene vojske prikazaće manevar i vatreno dejstvo savremenih borbenih sistema, oklopnih borbenih vozila, sredstava artiljerije i širok dijapazon pešadijskog naoružanja.
 
Prikaz na poligonu Pasuljanske livade pokazaće visok nivo sadejstva i vatrene moći dela jedinica Vojske Srbije i Policije u rešavanju kriznih situacija.

Na Pasuljanskim livadama sve spremno za početak drugog dela vežbe „Odgovor 2021“
 
11.50 - Na vatrene položaje na poligonu „Pasuljanske livade“ Vojska Srbije izvela je deo najsavremenijeg naoružanja i borbenih sistema kojima raspolaže kao i sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije.

Izuzetnu preciznost i vatrenu moć pokazaće artiljerijsko-raketni sistem za protivvazduhoplovnu odbranu „Pancir S1“, koji se smatra jednim od najsavremenijih PVO sistema svoje klase na svetu. Njegov zadatak biće uništavanje grupe neprijateljskih vazduhoplova topovima 30 milimetara.
 
Reč je o sistemu koji obezbeđuje uništenje širokog spektra ciljeva, male odrazne površine, brzine cilja do 1.000 metara u sekundi uključujući i masovne nalete u uslovima aktivnih i pasivnih smetnji na daljinama do 20 kilometara i visinama do 15 kilometara.

Vatrenu moć pokazaće i taktički hibridni artiljerijsko-raketni sistem za protivvazduhoplovna dejstva „Pasars“, proizvod domaće odbrambene industrije. Namenjen je za zaštitu snaga kopnene vojske od izviđanja i dejstva iz vazdušnog prostora, a u pomoćnoj nameni i za dejstvo po ciljevima na zemlji. Scenario vežbe predviđa dejstvo ovog savremenog oruđa sasređenom paljbom po niskoletećim ciljevima u vazdušnom prostoru.
 
Modernizovani oklopno-izviđački automobili BRDM-2MS biće angažovani kao deo borbenog osiguranja i kao neposredna vatrena podrška jedinicama pešadije.
 
Vatrenu podršku u sastavu taktičkih i  operativnih vatrenih grupa pružaće samohodni višecevni lanseri raketa „Plamen S“ i samohodne haubice 122 milimetra. Reč je o sredstvima koja su, zahvaljujući domaćem znanju osavremenjena i čija je efikasnost značajno povećana.
 
Tenkovi M-84 pripremaju se za gađanje ciljeva na  srednjim i velikim daljinama topom 125 milimetara u kombinaciji sa odlučnim manevrom radi slamanja neprijateljske odbrane.


Završen prvi deo vežbe „Odgovor 2021“ na poligonu „Orešac“
 
11.35 - Na poligonu „Orešac“ završen je prvi deo Združeno-taktičke vežbe „Odgovor 2021“. Cilj složenog i dinamičnog segmenta vežbe na „Orešcu“ bio je prikaz osposobljenosti 72. brigade za specijalne operacije u rešavanju taktičkih i vatrenih zadataka tokom pripreme i izvođenja protivterorističke operacije, u sadejstvu sa snagama Ratnog vazduhoplovstva i PVO, 63. padobranskom brigadom i Specijalnom antiterorističkom jedinicom MUP-a Srbije po temi „Uništenje terorističke grupe i oslobađanje talaca”.

Na vežbi je učestvovalo više od 200 pripadnika Vojske Srbije i oko 100 pripadnika policije. Angažovano je osam vazduhoplova, 22 borbena vozila, sedam čamaca, dve bespilotne letelice, kao i druga savremena borbena i neborbena tehnika koju koriste specijalne jedinice.
 
Vežba je izvedena u tri dimenzije: na kopnu, u vazduhu i vodi, kroz pet sekvenci – izviđanje, posedanje linije blokade, napad na terorističke snage, oslobađanje talaca i evakuacija.

U prvom segmentu je prikazan rad izviđačkih timova na kopnu, vazduhu i vodi čiji je cilj bio da prikupe i pravovremeno dostave podatke o tačnoj lokaciji, razmeštaju i aktivnostima terorističke grupe. U tom cilju, specijalci Vojske Srbije i policije upotrebili su dronove, najsavremenije dnevno-noćne termovizijske kamere i laserske daljinomere sa mogućnošću prenosa slike na komandno mesto u realnom vremenu. Posmatrači su mogli da vide ubacivanje specijalnih timova helikopterom na vodenu površinu i njihovo dejstvo, kao i rad izviđačke patrole na vozilima tipa „hamer“.
 
U narednoj sekvenci predstavljene su borbene radnje i postupci posedanja linije blokade terorističkih snaga uz korišćenje borbenih vozila „miloš“ i „hamer“ u cilju sprečavanja izvlačenja i podrške desantnim snagama 63. padobranske brigade koji su se desantirali iz helikoptera Mi-17 sa visine od oko 2.000 metara.

Usledila je sekvenca napada na teorističke snage tokom koje je prikazana efikasnost manevra i razorna moć vatre naših specijalnih snaga. Napad je otpočeo dejstvom snajperskih parova. Nakon njihovog dejstva, vatru na grupne utvrđene ciljeve otvorile su posluge puškomitraljeza i posluge daljinski kontrolisane besposadne platforme „miloš”, koji vrše podršku i zaštitu specijalnih timova koji se desantiraju.
 
U nastavku izveden je helikopterski desant snaga za napad iz četiri helikoptera H145M. Nakon neutralisanja terorista u objektima realizovano je uvođenje timova na oklopnim vozilima kroz borbeni raspored i neutralisanje terorista po dubini koji su pokušavali izvlačenje.
 
Pretposlednja sekvenca završena je akcijom gonjenja grupe „terorista” koji su se izvukli iz blokade u pokušaju bekstva sa taocima. Dva tima specijalaca uz korišćenje oklopnih i specijalnih vozila izvršili su borbeno-taktičku radnju gonjenja i oslobađanja talaca iz autobusa.

Peta sekvenca vežbe na „Orešcu“ prikazala je angažovanje helikoptera H145M i  Bel-212 u evakuaciji snaga koje su angažovane na zadatku uništenja terorističke grupe.
 
U svim sekvencama vežbe pokazana je spremnost, odlučnost i uvežbanost jedinica Vojske Srbije i policije da uspešno odgovore na sve rizike i pretnje po bezbednost Republike Srbije i njenih građana.

Svečani doček predsednika Vučića na poligonu „Orešac“
 
11.00 - Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić upravo je stigao na poligon „Orešac“ gde ga je dočekao počasni stroj Garde Vojske Srbije.
 
Vežbi prisustvuju i predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, kao i direktor policije Vladimir Rebić i direktor Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić. Takođe, među visokim zvanicama je predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.

Na poligonu “Orešac“ biće prikazana sposobnost specijalnih jedinica Vojske Srbije i policije za izvođenje protivterorističke akcije i rešavanje talačke situacije.

Na „Pasuljanskim livadama“ jedinice Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i PVO, Žandarmerije i Helikopterske jedinice MUP-a Srbije prikazaće postupke ojačane borbene grupe u odbrani s prelaskom u napad. Dejstvovaće lovačka i bombarderska avijacija, helikopteri i artiljerijsko-raketna sredstva protivvazduhoplovne odbrane. Jedinice Kopnene vojske prikazaće manevar i vatreno dejstvo savremenih oklopnih borbenih vozila, sredstava artiljerije i širok dijapazon pešadijskog naoružanja.


Priprema i poletanje helikoptera sa aerodroma Lađevci

10.00 - Završnica Združeno taktičke vežbe „Odgovor 2021“ koju izvode pripadnici Vojske Srbije i policije biće izvedena danas na poligonima „Orešac“ i „Pasuljanske livade“. Prikaz na poligonu „Orešac“ počinje u 11 časova, a na poligonu „Pasuljanske livade“ u 12.30 časova, uz direktan prenos na Prvom programu Radio-televizije Srbije.

Na aerodromu Lađevci jutros je izvršeno završno pripremanje i poletanje helikoptera Mi-35 i protivoklopnih helikoptera tipa „gama“ koji će učestvovati na vežbi, a pred početak vežbe poleteće i jurišni avioni „orao“.
 
Zadatak helikoptera Mi-35 na današnjoj vežbi je da nakon slamanja napadne moći i zaustavljanja neprijatelja pruže vatrenu podršku u cilju pripreme za izvršenje protivnapada. Helikopteri Mi-35 dejstvovaće nevođenim raketnim zrnima i topovima 23 milimetra.

Na poligonu Pasuljanske livade biće prikazana njihova osnovna namena - izvođenje borbenih dejstava po ciljevima na zemlji, u okviru vazduhoplovne vatrene podrške snagama kopnene vojske, odnosno protivoklopna borba i uništenje neprijateljeve žive sile.

Helikoperi Mi-35 zbog vrhunskih performansi, u svojoj klasi važe za jedne od najboljih jurišnih helikoptera na svetu, namenjenih za izvršavanje borbenih zadataka u svim vremenskim i meteo uslovima. Zbog velike vatrene moći i snažnog oklopa, na zapadu ih zovu „leteći tenkovi“, a u Rusiji „krokodili“.
 
Ratno vazduhoplovstvo i PVO Vojske Srbije, nabavkom helikoptera Mi-35, zajedno sa helikopterima Mi-17 i H-145, značajno je unapredilo svoje operativne sposobnosti, što je i veliki iskorak u tehničkom i tehnološkom smislu.

Na današnjoj vežbi dejstvovaće i protivoklopni helikopteri tipa „gama“ u cilju zaštite snaga na prednjem kraju odbrane. Oni će, prema planu vežbe, prikriveno prići liniji otvaranja vatre i uz minimalno zadržavanje, sa daljine od 2.300 metara, raketama „maljutka“ neutralisati neprijateljska oklopna vozila. 

Sa aerodroma Lađevci danas će poleteti i jurišni avioni „orao“  koji će na Pasuljanskim livadama dejstvovati raketama vazduh-zemlja po neprijatelju, u cilju nanošenja što većih gubitaka i usporenja tempa njihovog napada.
 
„Orao“ je i namenjen za takvu upotrebu, da dejstvom po neprijatelju pruži neposrednu podršku kopnenoj vojsci.
 
U cilju obezbeđenja prevlasti u vazdušnom prostoru  na poligonu Pasuljanske livade biće angažovana i dva lovačka aviona MiG-29 koji će u simuliranoj borbi ovladati vazdušnim prostorom i stvoriti uslove za vazduhoplovnu vatrenu podršku. Migovi će poleteti sa aerodroma „Pukovnik pilot Milenko Pavlović“ sa Batajnice.  

Srbija je posle više od 25 godina nabavila devet “Erbasovih” savremenih višenamenskih helikoptera H-145M, najsavremenijih u svojoj klasi, od čega pet za Vojsku Srbije,koji su u naoružanje uvedeni prošle godine. Time je nastavljeno opremanje Vojske Srbije najsavremenijim naoružanjem i vojnom opremom koja značajno doprinosi jačanju njenih odbrambenih kapaciteta i operativnih sposobnosti.

Ono što će helikopteri H-145M izvesti danas na poligonu Pauljanske livade jeste njihova glavna namena - transport ljudi i sredstava, ali se mogu koristiti i za obavljanje traganja i spasavanja, medicinsko prevoženje, izviđanje i osmatranje bojišta, kao i za vatrenu podršku.
 
U vežbi „Odgovor 2021“ učestvuje oko 1.200 pripadnika Vojske Srbije i oko 300 pripadnika policije. Svoje sposobnosti prikazaće pripadnici Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade, Žandarmerije, Specijalne antiterorističke jedinice i Helikopterske jedinice MUP-a.
 
photoFOTOGALERIJA
videoVIDEOGALERIJA
17.04.2021
mp4 (253,3 MB)
Obraćanje predsednika Vučića
17.04.2021
mp4 (305,88 MB)
Vežba na poligonu „Pasuljanske livade“
17.04.2021
mp4 (460,19 MB)
Vežba na poligonu „Orešac“
17.04.2021
mp4 (63,98 MB)
Priprema i poletanje helikoptera sa aerodroma Lađevci
17.04.2021
mp4 (109 MB)
Pripreme za vežbu na Pasuljanskim livadama