Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.03.2021.

Oglas za prodaju pisanim javnim nadmetanjem rashodovanih pokretnih stvari u VP 5033 Niš 
VP 5033 NIŠ
o g l a š a v a
prodaju pisanim javnim nadmetanjem
 
 
Rashodovane pokretne stvari u VP 5033 Niš (kasarna „Knjaz Mihailo“ u Nišu):
 
  • TAM 190 T 15 B, TAM 150 T11 B…………………….................................…………………… 2 kom
  • PINZGAUER 710 M , ZASTAVA AR-55..................................................................................2 kom
  • AUTOMOBIL TAM 125 T10 CV 3000 l.................................................................................1 kom
  • UTOMOBIL FAP 13/14 S/AR radionica, FAP 1314 S/AC,cist.za gorivo 7000 l.............2 kom
  • AUTOMOBIL PUCH 300 GD 10, PUCH 300 GD 6,PUCH 300 GD 6 LUX............................3 kom
  • AUTOMOBIL LADA NIVA 1.7, JUGO FLORIDA 1.3 CW.......................................................2 kom
  • AUTOBUS IKARBUS IK 104 P.................................................................................................2 kom
  • DOZER DG TG-140, DOZER TG-220.....................................................................................4 kom
 
Sredstva koja su predmet javnog nadmetanja, da bi bila registrovana, mora da zadovolje uslove iz važećeg Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima ("Sl.glasnik RS", br.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-ispr. i 63/17).

Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna lica sa sedištem u RS i fizička lica sa prebivalištem u RS koja do 14.04.2021. god. do  09,00 časova izvrše bespovratnu uplatu od 3.000,00 din. na ime naknade troškova sprovođenja nadmetanja, na tekući račun RC MO Beograd broj  840-19540845-28, poziv na broj 1227423122211/21, svrha uplate: „Troškovi nadmetanja  01/21 u VP 5033 Niš“.
               
Potvrdu o uplati, uz Zahtev za učešće na nadmetanju, predati prodavcu do 14.04.2021.godine, nakon čega se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje.

Razgledanje sredstava u VP 5033 Niš je moguće 12.04. i 13.04.2021. godine od 09,00 do 13,00 č i 14.04.2021. godine od 07,30 do 09,00 č, a razgledanje sredstva u VP 3708 Kraljevo (Automobil FAP 13/14 S/AR radionica) i VP 5006 Bujanovac (Dozer DG TG-140) u kasarni Baza"JUG" dana 12.04. i 13.04.2021. godine od 09,00 do 13,00 časova, ISKLjUČIVO licima koja otkupe dokumentaciju.

Javno nadmetanje održaće se 14.04.2021. godine sa početkom u 11,00 č u prostorijama  Doma Vojske Srbije u Nišu, Sinđelićev trg, bb.

Za učešće na nadmetanju potrebno je, uz pisanu ponudu u zatvorenoj koverti,  uplatiti kauciju u iznosu od  10 % od početne cene za svako sredstvo, u gotovini (za fizička i pravna lica), na dan nadmetanja od 08,00 do 10,30 č. Bliže informacije telefonom: 018/508-588, (faks 018/508-591) ili u prostorijama VP 5033 Niš, Bul. N.Tesle b.b. Niš.