Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
07.03.2021.

SaopštenjeMinistarstvo odbrane i Vojska Srbije strogo se pridržavaju odluke Vlade Republike Srbije od 9.septembra 2020. godine kojom je uspostavljen šestomesečni moratorijum na učešće naših jedinica na međunarodnim vojnim vežbama.

S tim u vezi ukazujemo da su pojedini mediji objavili neistinite navode o učešću specijalnih jedinica Vojske Srbije u trenutnim aktivnostima jednomesečne zajedničke obuke koju organizuju Ministarstvo unutrašnjih poslova i Evropska komanda specijalnih snaga SAD, a koje su počele prvog dana marta o čemu je javnost i obaveštena.

Otuda su navodi o prekidanju moratorijuma nekoliko dana pre njegovog isteka, učešćem specijalnih jedinica Vojske Srbije u navedenim obukama, potpuna laž.

Takođe, podsećamo da se odluka Vlade Republike Srbije od 9. septembra 2020. odnosila na obustavu svih aktivnosti međunarodne vojne saradnje, sa izuzetkom opremanja jedinica Vojske Srbije, i da je ista početkom decembra relaksirana, pa je na snazi ostala obustava koja se odnosi isključivo na izvođenje zajedničkih vežbi.

Ističemo i da će Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije od 9. marta 2021. godine, kada ističe pomenuti moratorijum, biti u mogućnosti da izvode međunarodne vežbe, nakon doslednog pridržavanja šestomesečne obustave njihove realizacije, i da ćemo nastaviti sa daljim unapređenjem vojne saradnje sa svim međunarodnim partnerima.