Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
25.12.2020.

Oglas za prodaju otpadaka hrane na aerodromu MoravaNa osnovu člana 70. stav 3) Pravilnika o materijalnom poslovanju u MO i VS („SVL“ br. 29/14, 09/17, 34/18 i 19/20) i Odluke komandanta 98.vazduhoplovne brigade ( u daljem tekstu 98. vbr) i br. 03-2-4/26417-3 od 11.12.2020. godine, 98.vazduhoplovna brigada objavljuje oglas za prodaju otpadaka hrane iz vojničkog restorana na aerodromu Morava za 2021. godinu.

Prodaja otpadaka  hrane vršiće se usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom u prostorijama 98.boa na aerodromu Morava 29.12.2020. godine sa početkom u 10 časova.

Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se preuzeti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa u vremenu od 08.00 do 14.00 časova u 98.vbr, s.Lađevci 36204bb, na prijavnici a.Morava.

Lice za kontakt: potporučnik Vukašin Trivunović, telefon 036/305 245.