Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Državni sekretar Aleksandar Živković 
 


  


 

tel: +381 11 30 06 078
email: aleksandar.zivkovic@mod.gov.rs

Datum rođenja: 16.04.1960. godine
Mesto rođenja: Beograd, SFRJ
 Penzionisani general-potpukovnik Vojske Srbije, na službi u vojsci bio je od 1983. do 2014. godine.

Obrazovanje:
• Škola nacionalne odbrane 2004. godine;
• Komandno-štabna akademija 1997. godine;
• Vojna akademija KoV 1983. godine.

Dosadašnje dužnosti:
• savetnik potpredsednika vlade i ministra unutrašnjih poslova od 2016. godine do juna 2017. godine;
• savetnik ministra unutrašnjih poslova od 2015. do 2016. godine;
• komandant Kopnene vojske;
• direktor Inspektorata odbrane Ministarstva odbrane;
• komandant Komande za obuku;
• zamenik komandanta Kopnene vojske;
• zamenik komandanta Komande operativnih snaga;
• komandant 72. specijalne brigade;
• načelnik Štaba 72. specijalne brigade;
• komandant gardijskog bataljona;
• komandant protivterorističkog bataljona vojne policije;
• zamenik komandanta bataljona vojne policije;
• zamenik komandanta motorizovanog bataljona;
• komandir izviđačke čete;
• komandir pešadijske čete;
• komandir voda za podršku.

Oženjen je i otac dvoje dece.