Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.09.2020.

Optoelektronska oprema u Vojsci SrbijeU sredstva koje Vojska Srbije svakodnevno koristi u obavljanju svojih zadataka ubrajaju se i raznovrsna optoelektronska sredstva domaće i strane proizvodnje. Optoelektronska sredstva namenjena su za povećanje efikasnosti osmatranja i kretanja na manjim i većim daljinama, kako u dnevnim tako i u noćnim uslovima, a njihove karakteristike vezane su za taktiku upotrebe jedinica Vojske Srbije u skladu sa zadacima koje obavljaju
 
Pored ovde navedenih uređaja, u Vojsci Srbije koriste se i druga sofisticirana optoelektronska sredstva poslednje generacije.
 
Laserski multifunkcijski daljinomer malog dometa „Moskito“, švajcarske proizvodnje, pasivni je dvogled sa daljinomerom, kompasom i GPS-om, namenjen za osmatranje danju i noću, određivanje daljine do cilja, merenje horizontalnih i vertikalnih uglova na srednjim daljinama. Ovaj uređaj sadrži optiku visokog kvaliteta, u čvrstom vodootpornom kućištu. U uređaj je integrisana najnovija tehnologija sa automatskim otvaranjem i zatvaranjem, jednostavna za prebacivanje sa dnevnog na noćno osmatranje, kao i funkcija GPS-a za apsolutno pozicioniranje na osnovu satelita.
 
Binokular/dvogled DVS-8 savremeni je optoelektronski uređaj ruske proizvodnje, sa uvećavajućom optikom i montažnim mehanizmom za glavu i šlem, namenjen za hands-free kretanje i osmatranje u noćnim uslovima pri čuvanju objekata, pretragama terena i objekata. Ovaj uređaj postavlja se na nosač za glavu ili na šlem korisnika.
 
Termovizijska kamera multifunkcijska srednjeg dometa JIM UC je multifunkcionalni termovizijski dvogled, francuske proizvodnje, namenjen za osmatranje, detektovanje, prepoznavanje, identifikaciju, lociranje i obeležavanje cilja. Sredstvo je dnevno-noćnog tipa, multifunkcijsko, sa laserskim daljinomerom, dnevnom kamerom, termovizijskom kamerom, magnetnim kompasom, GPS-om i laserskim obeleživačem.
 
Tandem noćni pasivni uređaj velikog dometa MUNS je uređaj velikog dometa, američke proizvodnje, namenjen za korišćenje sa dnevnim nišanima pešadijskog naoružanja duge cevi, koji koristi tehnologiju pasivnih pojačivačkih cevi treće generacije i namenjen je za gađanje noću. Sredstvo se koristi posebno pri izvođenju taktike specijalnih dejstava kada je potrebno precizno oružje, koje prvim pogotkom može da neutrališe metu u uslovima slabe vidljivosti.
 
Spoter 60(teleskopski durbin) je sredstvo za osmatranje dnevnog tipa na velikim daljinama, sa uvećanjem od 20 do 60 puta. Spoter je namenjen za osmatranje i navođenje snajperske vatre. Opremljen je dodatnim laserskim iluminatorom za obeležavanje cilja prvenstveno danju, a u kombinaciji sa kompatibilnim tandem pasivnim noćnim uređajem, može se koristiti i noću i u svim meteorološkim uslovima.
 
Kada su u pitanju optoelektronski sistemi iz razvoja Vojnotehničkog instituta i kooperanata koju koristi ili će koristiti Vojska Srbije, izdvajamo: prenosne multisenzorske osmatračke platforme, sisteme komandira za video nadzor okoline, optoelektronske nišanske sprave/podsisteme, osmatračke sprave komandira i sisteme za vizuelizaciju vozača.
 
Prenosne multisenzorske osmatračke platforme omogućavaju funkciju osmatranja, izviđanja i geolociranja objekata od interesa, na nepristupačnim terenima i u situacijama gde nije moguće prići blizu objektu osmatranja. S obzirom na to da se pomoću ovih platformi može vršiti geolociranje objekata od interesa, razvijeni su i modeli osmatračkih sistema koji se osim u cilju osmatranja i izviđanja, koriste i za navođenje artiljerijske vatre.
 
Univerzalna prenosna artiljerijska osmatračka stanica - UPAOS predstavlja prenosni izviđački sistem namenjen za rad van vozila (sa izdvojenog mesta), za potrebe KIV artiljerije, tj. za komandanta diviziona i komandira baterije. Prenosna platforma UPAOS služi za osmatranje, izviđanje, navođenje artiljerijske paljbe, kao i geo-pozicioniranje stacionarnih i objekata u pokretu, u dnevnim, noćnim i uslovima slabije vidljivosti. Sistem UPAOS razvila je firma SENZOR Infiz iz Beograda.
 
Multisenzorska izviđačka platforma – MIP-1 je prenosni osmatračko-izviđački uređaj namenjen za osmatranje i izviđanje uz pomoć više komplementarnih optoelektronskih senzora, koji istovremeno osmatraju zonu od interesa, u dnevnim i noćnim uslovima, radi prikupljanja obaveštajnih podataka i geolociranja ciljeva od interesa. Ovo je potpuno digitalizovani sistem, koji se odlikuje modularnom konstrukcijom. Softverska aplikacija MIP-1 je namenski razvijen softverski program, kroz koji se ostvaruje ukupna funkcionalnost platforme, potrebna operateru za izvršavanje osmatračko-izviđačkih zadataka. Sistem MIP-1 rezultat je zajedničkog razvoja Vojnotehničkog instituta i firme SENZOR Infiz iz Beograda.
 
Sistemi za video nadzor okoline služe za vizuelizaciju neposrednog okruženja borbenih sredstava. Ovi sistemi omogućavaju detekciju, akviziciju i obradu podataka iz neposredne okoline, u cilju obezbeđivanja tačnog i blagovremenog uvida članova posade u dešavanja i situaciju oko sredstva.
Realizovani sistemi za video nadzor okoline za modernizovani tenk M84i modernizovani BVP su rezultat zajedničkog razvoja Vojnotehničkog instituta i firme SENZOR Infiz iz Beograda.
 
Sistem komandira modernizovanog tenka M-84AS2 za video nadzor okoline čini šest video kamera u boji sa mogućnošću rada pri smanjenoj vidljivosti. Video kamere su raspoređene kao moduli u zajedničkom kućištu i pokrivaju prostor od 360 stepeni oko sredstva. Sistem omogućava istovremeni prihvat signala sa svih kamera u realnom vremenu preko LAN kabla. Ugrađen je računarski interfejs za podešavanje parametara kamera.
 
Sistem komandira modernizovanog BVP za video nadzor okoline omogućava komandiru vizuelni prikaz i uvid u situaciju u neposrednoj blizini sredstva, u krugu od 360 stepeni, preko displeja, danju i noću. Sistem čine četiri bloka sa termovizijskom i video kamerom, monitor/računar sa ekranom osetljivim na dodir.
 
U okviru modernizacije PVO sistema, oklopnih borbenih vozila i artiljerijskih sredstava, modernizovane su i optoelektronske nišanske sprave/podsistemi. Uz zadržavanje klasičnih optičkih nišanskih kanala oružja, dodati su i optoelektronski kanali (video i termovizijska kamera), kako bi se poboljšala funkcija nišanjenja i gađanja kako u dnevnim tako i u noćnim uslovima, kao i u uslovima slabije vidljivosti.
 
Termovizijski nišanski podsistem za modernizovani protivavionski sistem PASARS namenjen je za osmatranje vazdušnih i zemaljskih ciljeva, efikasno nišanjenje i gađanje u dnevnim i noćnim uslovima i u uslovima smanjene vidljivosti, na dometima koji odgovaraju vrstama ugrađenog naoružanja na ovo sredstvo. Termovizijski nišanski sistem sastoji se od termovizijske kamere i video bloka u okularu za prikaz slike sa kamere i taktičkog terminala za prikaz termovizijske slike na mestu nišandžije.
 
Nišanska sprava modernizovanog BVP sastoji se od termovizijske kamere, video kamere, laserskog daljinomera, balističkog računara i monitora osetljivog na dodir. Softver omogućuje povezivanje bloka optike sa tablet računarom na upravljačkom pultu kupole i prikaz video slike na monitoru računara sa posebnom končanicom i balistikom za više vrsta naoružanja.
 
Sistem za poboljšanje vizuelizacije vozača predstavlja jedan od najčešćih koncepata modernizacije borbenih vozila, uključujući tu i sisteme za vizuelizaciju neposrednog okruženja i vožnju napred-nazad u dnevnim i noćnim uslovima. Poboljšanje vizuelizacije vozača veoma je važno zbog smanjenja prozora, a samim tim i sposobnosti sagledavanja okruženja zbog načina izvođenja zaštite borbenih vozila i posade uvođenjem dodatnog oklopa, poklopaca, štitnika.
 
photoFOTOGALERIJA