Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
14.05.2020.

Oglas za prodaju i košenje trave na aerodromu u Kovinu
Na osnovu člana 70. stav 3) Pravilnika o materijalnom poslovanju u MO i VS („SVL“ br. 29/14 i Odluke komandanta Vojne pošte 9858 Batajnica br. 03-2-4/4854 -2 od 10.03.2020.godine, VP 9858 Batajnica objavljuje oglas za prodaju i košenje trave na vojnom aerodromu u Kovinu za 2020.godinu.

Prodaja trave obaviće se usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom u prostorijama vojnog objekta čuvarske službe na aerodromu Kovin 19.05.2020.godine sa početkom u 12.00 časova.

Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se preuzeti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa od 07.00 do 15.00 časova u Vojnoj pošti 9858 Batajnica, ulica pukovnika Milenka Pavlovića bb, aerodrom Batajnica, objekat KN132, kancelarija grupe za opštu logistiku.

Lice za kontakt: poručnik Miloš Stanković, telefon 011/3016-911 i 066/8716 -091.