Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
04.05.2020.

Predavanje pomoćnika ministra Rankovića polaznicima NATO koledža odbrane
Na poziv NATO koledža odbrane, v.d. pomoćnika ministra za politiku odbrane Milan Ranković održao je, putem video-linka, predavanje polaznicima 136. klase Kursa za više oficire NATO koledža odbrane, na temu „Odbrambena politika Republike Srbije u kontekstu aktuelnih bezbednosnih izazova“.

Video-konferencija realizovana je zbog činjenice da planiranu posetu predstavnika NATO koledža odbrane nije bilo moguće realizovati zbog aktuelne epidemiološke situacije.

Pomoćnik ministra Ranković je u svom izlaganju upoznao polaznike Kursa za više oficire sa opštim opredeljenjima i ciljevima politike odbrane Republike Srbije i saradnji sa ključnim akterima međunarodne bezbednosti.

U tom kontekstu, predstavljena su novousvojena strategijska dokumenta. Naglašeno je da su osnovna polazišta u izradi strategijskih dokumenata bila očuvanje suverenosti i teritorijalne celovitosti, briga o srpskom narodu van granica Srbije, evropske integracije i efikasna pravna država. Posebna pažnja tokom izlaganja posvećena je vojnoj neutralnosti kao polazištu za projektovanje međunarodne saradnje na bilateralnom i multilateralnom planu.

Imajući u vidu da su slušaoce posebno zanimali odnosi sa NATO, pomoćnik ministra Ranković je ukazao da Republika Srbija nema aspiracije da postane članica Alijanse, kao i da je učešće u Programu Partnerstvo za mir optimalan okvir saradnje, pri čemu je poseban značaj pridao saradnji Vojske Srbije i KFOR-a na sprovođenju Rezolucije 1244 SB UN i Vojnotehničkog sporazuma.

S tim u vezi, ukazao je da je za Srbiju apsolutno neprihvatljivo formiranje tzv. „Vojske Kosova“. Rezolucija 1244 jasno određuje da je KFOR jedina legitimna oružana sila na Kosovu i Metohiji i tu ne može biti izuzetaka. KFOR predstavlja jedini garant bezbednosti na prostoru Kosova i Metohije i Srbija se snažno protivi smanjenju broja njegovih pripadnika.

Praktična saradnja Srbije i NATO ocenjena je kao dobra i raznovrsna, budući da zajedno sa partnerima iz različitih delova NATO strukture Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije godišnje sprovedu blizu 200 aktivnosti u 19 oblasti saradnje.

Pored predstavnika Ministarstva odbrane, predavanja su imali v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za bezbednosnu politiku ambasador Branimir Filipović i članovi Delegacije Narodne skupštine Republike Srbije pri Parlamentarnoj skupštini NATO, Dragan Šormaz i Žarko Mićin.