Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
23.07.2019.

Oglas za prodaju starog papiraVP 2977 Beograd

OBJAVLjUJE

prodaju starog papira  za godinu dana, u periodu od 01.09.2019. godine do 01.09.2020.godine, pisanim nadmetanjem. Prikupljanje ponuda za pisano nadmetanje radi prodaje starog papira obaviće se 13.08.2019. godine do 12 časova.

Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se dobiti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa u Vojnoj pošti 2977 Beograd, u ulici „General Pavle Jurišić Šturm“ br 33 od 10 do 14 časova .

Lica za kontakt su major Radivoje Pavlović,  broj telefona 011/36-03-128 i potporučnik Nikola Matić,broj telefona 011/36-03-322.