Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
10.06.2019.

Oglas za prodaju i košenje trave na aerodromu Kovin

Na osnovu člana 70. stav 3) Pravilnika o materijalnom poslovanju u MO i VS („SVL“ br. 29/14 i Odluke komandanta Vojne pošte 9858 Batajnica br. 03-2-4/3048 -2 od 25.02.2018.godine, VP 9858 Batajnica objavljuje oglas za prodaju i košenje trave na vojnom aerodromu u Kovinu za 2019.godinu - za parcelu broj 1,ukupne površine 32,82 hektara i za parcele 2 do 10, ukupne površine 7,64 hektara.

Prodaja trave obaviće se usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom u prostorijama vojnog objekta čuvarske službe na aerodromu Kovin 11.06.2019 sa početkom u 12.00 časova.

Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se preuzeti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa od 07.00 do 15.00 časova u Vojnoj pošti 9858 Batajnica, ulica pukovnika Milenka Pavlovića bb, aerodrom Batajnica, objekat KN132, kancelarija grupe za opštu logistiku.

Lice za kontakt: poručnik Miloš Stanković, telefon 011/3016-911 i 066/8716 -091.