Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
24.04.2019.

Konsultacije o dostizanju partnerskih ciljevaU Domu Garde u Topčideru održane su bilateralne konsultacije u vezi sa pripremom Procene u okviru Procesa Planiranja i pregleda za Republiku Srbiju za 2019. godinu i plenarni sastanak Grupe Srbija-NATO za reformu odbrane. Sastancima su prisustvovali predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i predstavnici NATO Direktorata za planiranje odbrane, NATO Vojne kancelarije za vezu u Beogradu i izaslanici odbrana država članica EU, NATO i Partnerstva za mir.

Izvršena je evaluacija definisanih Ciljeva partnerstva u okviru programa Partnerstvo za mir, kao i ostalih aktivnosti koje su u vezi sa mehanizmima saradnje, a koje proističu iz Procesa planiranja i pregleda kao osnovnog mehanizma programa Partnerstvo za mir.
 
Danas je održan i redovni plenarni sastanak Grupe Srbija-NATO za reformu odbrane na kome su prezentovane aktivnosti koje su realizovane u prethodnih godinu dana. Izaslanici odbrana država članica EU, NATO i Partnerstva za mir upoznati su sa rezultatima održanih bilateralnih konsultacija u vezi sa pripremom Procene u okviru Procesa planiranja i pregleda, kao i stepenom dostignutosti partnerskih ciljeva u oblasti politike odbrane i planiranja, ljudskih resursa, logistike, sposobnosti, vojnog zdravstva i javne diplomatije.
 
photoFOTOGALERIJA