Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
16.04.2019.

Oglas za prodaju i košenje trave na aerodromu KovinNa osnovu člana 70. stav 3) Pravilnika o materijalnom poslovanju u MO i VS („SVL“ br. 29/14 i Odluke komandanta Vojne pošte 9858 Batajnica br. 03-2-4/3048 -2 od 25.02.2018.godine, VP 9858 Batajnica objavljuje oglas za prodaju i košenje trave na vojnom aerodromu u Kovinu za 2019.godinu.

Prodaja trave obaviće se usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom u prostorijama vojnog objekta čuvarske službe na aerodromu Kovin 25.04.2019 sa početkom u 14.00 časova.

Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se preuzeti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa od 07.00 do 15.00 časova u Vojnoj pošti 9858 Batajnica, ulica pukovnika Milenka Pavlovića bb, aerodrom Batajnica, objekat KN132, kancelarija grupe za opštu logistiku.

Lice za kontakt: poručnik Miloš Stanković, telefon 011/3016-911 i 066/8716 -091.