Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
16.11.2018.

Poseta predstavnika medicinske službe UN
Načelnik Uprave za vojno zdravstvo brigadni general dr sci. med. Uglješa Jovičić sastao se danas sa šeficom Odeljenja medicinskih službi Ujedinjenih nacija dr Adarš Tivatiom na Vojnomedicinskoj akademiji.Cilj sastanka bio je analiza realizovane savetodavne i posete procene medicinskih kapaciteta koji se pripremaju za upućivanje u mirovne misije UN u Centralnoafričkoj Republici u okviru Vojne bolnice nivoa 2+, a koju je dr Tivatia zajedno sa predstavnikom Grupe za strategijsko generisanje sposobnosti UN Džejmsom Derkolijem realizovala od 12. do 16. novembra 2018. godine u okviru Ministarstva odbrane.

General Jovičić zahvalio je na angažovanom zajedničkom radu tokom posete i sadržajnim i konstruktivnim savetima UN stručnjaka koji služe da unaprede dalje angažovanje srpskog vojnog saniteta u okviru mirovnih misija.

Predstavnici UN prezentovali su novine u okviru sistema medicinskog zbrinjavanja, pre svega u oblasti sistema kvaliteta, unapređenja rada i kapaciteta medicinskih jedinica angažovanih u mirovnim misijama i obuke u pružanju prve pomoći svih pripadnika kontingenata u operacijama UN, koje će u narednom periodu biti implementirane u okviru svih medicinskih kapaciteta angažovanih u UN operacijama očuvanja mira.Na sastanku su razmotrene i mogućnosti dodatnog angažovanja naših predstavnika u okviru podrške medicinskoj službi UN u unapređenju njenog funkcionisanja kroz revizije medicinskih priručnika, razvoj politika i procedura i izradu nastavnih planova i programa obuke.

Tokom posete, predstavnici UN imali su priliku da se upoznaju sa sistemom vojnog zdravstva, obukom i obrazovanjem, licenciranjem i sertifikacijom, kao i medicinskom opremom koja će u narednom periodu biti upućena u zonu operacije MINUSCA.