Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
02.07.2018.

Žalosne neistine i bes Nacionalnog konventaJavna rasprava o strategijskim dokumentima sprovedena je na vreme i u skladu sa zakonom. NKEU je bio blagovremeno obavešten i pozvan da učestvuje u javnoj raspravi, ali su se njegovi predstavnici uključili tek 15. maja 2018. godine, odnosno poslednjeg dana javne rasprave i tražili produžetak roka, za šta nije bilo osnova u zakonu.

Želeći da pruži još jednu priliku NKEU, prelazeći preko očiglednog prezira koji NKEU oseća prema rokovima i pravilima, Ministarstvo odbrane je, naknadno, 23. maja 2018. godine, organizovalo poseban radni sastanak sa predstavnicima NKEU.
 Na sastanku je dogovoreno da NKEU u pisanoj formi dostavi konkretne predloge i sugestije Ministarstvu odbrane do 28. maja 2018. godine.

Uprkos tome što su primedbe i sugestije stigle tek 30. maja, Ministarstvo odbrane je, u skladu sa nivoom i karakterom navedenih strategijskih dokumenata, uvažilo iste i uvrstilo ih u njihove nacrte. Za naše strpljenje nagrađeni smo napadima koje nemaju ni malo uporišta u struci, a još manje u našem ponašanju.Napominjemo da je javnost sa početkom procesa izrade navedenih dokumenata bila blagovremeno upoznata, a da je svim građanima, predstavnicima vladinog i nevladinog sektora bilo omogućeno ravnopravno učešće. U tom procesu, Ministarstvo odbrane se u potpunosti pridržavalo zakona i važećih propisa, što je neophodno i obavezujuće za sve učesnike javne rasprave, samim tim i za organizacije civilnog društva.

Žao nam je što same NVO jedne druge dele na one prvog i drugog reda, na one za koje ne važe rokovi ni pravila i one za koje važe. Ministarstvo odbrane takve podele ne pravi ma ko da je u pitanju. 


Državni sekretar Ministarstva odbrane


Aleksandar Živković