Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
27.10.2017.

Javni konkurs za prijem lica iz građanstva na službi u Vojsci SrbijeMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA MATERIJALNE RESURSE
UPRAVA ZA ODBRAMBENE TEHNOLOGIJE
Vojnotehnički institut
raspisuje
 
j a v n i
K O N K U R S
 

Za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vreme

radi popune radnih mesta u
 
Naziv ustanove ministarstva odbrane u kojoj se vrši popuna radnih mesta:
 
Vojnotehnički institut Beograd, Uprave za odbrambene tehnilogije, Sektora za materijalne resurse, Ministarstva odbrane, Republike Srbije
 
Radna mesta koja se popunjavaju:
 
Istraživač, VSS -3  izvršioca,
Istraživač, VSS - 1 izvršilac,
Istraživač, VSS - 1 izvršilac,
Istraživač, VSS - 2 izvršioca,
Istraživač, VSS - 2 izvršioca,
Istraživač, VSS - 1 izvršilac,
Istraživač, VSS - 2 izvršioca,
Istraživač, VSS - 1 izvršilac,
Istraživač, VSS -  2 izvršioca,
Istraživač, VSS - 2 izvršioca,
Istraživač, VSS -  1 izvršilac,
Istraživač, VSS - 1 izvršilac,  
Istraživač, VSS - 1 izvršilac,
Istraživač, VSS - 2 izvršioca,
Istraživač, VSS - 9 izvršilaca,
Istraživač, VSS - 1 izvršilac,
Istraživač, VSS - 1 izvršilac,
Istraživač, VSS - 2 izvršioca,
Istraživač, VSS - 1 izvršilac,
Istraživač, VSS - 1 izvršilac,
Viši tehnički saradnik, SSS - 1 izvršilac i
Viši tehnički saradnik, SSS - 1 izvršilac.
 
 
 
Opšti uslovi:
 
da su kandidati državljani Republike Srbije,
da su zdravstveno sposobni za službu u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije,
da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu,
da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,
da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci,
da su bezbednosno provereni i da nemaju bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.
 
 
Posebni uslovi:
 
Za radno mesto pod red. br. 1:
završen odgovarajući fakultet,  moduli: sistemi naoružanja (vojno mašinstvo); proizvodno mašinstvo; transportno inženjerstvo, konstrukcije i logistika (mašinske konstrukcije i mehanizacija) ili automatsko upravljanje, da kandidat ima zvanje diplomirani mašinski inženjer, magistar tehničkih nauka ili master inženjer mašinstva, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
 
Za radno mesto pod red. br. 2:
završen odgovarajući fakultet,  moduli: sistemi naoružanja (vojno mašinstvo) termotehnika, termoenergetika ili automatsko upravljanje, da kandidat ima zvanje diplomirani mašinski inženjer, magistar tehničkih nauka ili master inženjer mašinstva, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
 
 Za radno mesto pod red. br. 3:
završen odgovarajući fakultet, moduli: signali i sistemi, ili elektronika ili računarska tehnika i informatika, da kandidat ima zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike, magistar elektrotehničkih nauka ili master inženjer elektrotehnike i računarstva,  prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
 
Za radno mesto pod red. br. 4:
završen odgovarajući fakultet, moduli: motori SUS ili motorna vozila, da kandidat ima zvanje diplomirani mašinski inženjer, magistar tehničkih nauka ili master inženjer mašinstva, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
 
Za radno mesto pod red. br. 5:
završen odgovarajući fakultet,  moduli: sistemi naoružanja (vojno mašinstvo), proizvodno mašinstvo ili termotehnika, da kandidat ima zvanje diplomirani mašinski inženjer, magistar tehničkih nauka ili master inženjer mašinstva, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
 
 
 
Za radno mesto pod red. br. 6:
završen odgovarajući fakultet,  moduli: sistemi naoružanja (vojno mašinstvo) ili termotehnika, da kandidat ima zvanje diplomirani mašinski inženjer, magistar tehničkih nauka ili master inženjer mašinstva, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
 
Za radno mesto pod red. br. 7:
završen odgovarajući fakultet,  moduli: elektronika, signali i sistemi, softversko inženjerstvo, računarska tehnika i informatika ili elektroenergetski pretvarači, da kandidat ima zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike, magistar tehničkih nauka ili master inženjer elektrotehnike, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
 
Za radno mesto pod red. br. 8:
završen odgovarajući fakultet,  moduli: sistemi naoružanja (vojno mašinstvo), termotehnika, vazduhoplovstvo (aerokosmotehnika), informacione tehnologije, mehanika ili automatsko upravljanje, da kandidat ima zvanje diplomirani mašinski inženjer, magistar tehničkih nauka ili master inženjer mašinstva, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
 
Za radno mesto pod red. br. 9:
završen odgovarajući fakultet, studijski program hemijsko inženjerstvo, izborno područje polimerno inženjerstvo na osnovnim i master studijama, da kandidat ima zvanje,  diplomirani inženjer tehnologije, magistar ili master inženjer tehnologije, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
 
Za radno mesto pod red. br. 10:
završen odgovarajući fakultet, studijski program metalurško inženjerstvo na osnovnim i master studijama, da kandidat ima zvanje,  diplomirani inženjer metalurgije, magistar ili master inženjer metalurgije, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
 
Za radno mesto pod red. br.11:
završen odgovarajući fakultet, studijski program hemijsko inženjerstvo, izborno područje polimerno inženjerstvo ili organska hemijska tehnologija na osnovnim i master studijama, da kandidat ima zvanje,  diplomirani inženjer tehnologije, magistar ili master inženjer tehnologije, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
 
Za radno mesto pod red. br. 12:
završen odgovarajući fakultet, studijski program hemijsko inženjerstvo, izborno područje organska hemijska tehnologija na osnovnim i master studijama, da kandidat ima zvanje,  diplomirani inženjer tehnologije, magistar ili master inženjer tehnologije gore navedenog profila, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
 
Za radno mesto pod red. br. 13:
završen odgovarajući fakultet, moduli: elektronika i mirkosistemi ili mikroelektronika ili telekomunikacije ili računarska tehnika i informatika ili upravljanje sistemima ili signali i sistemi ili obrada signala ili sistemski inženjering i radio-komunikacije ili embeded sistema i algoritmi ili računarsko inženjerstvo ili softversko inženjerstvo ili računarske komunikacije, da kadidat ima zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike, magistar elektrotehničkih nauka ili master inženjer elektrotehnike i računarstva,  prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
 
Za radno mesto pod red. br. 14:
završen odgovarajući fakultet, moduli: nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika, elektronika i mirkosistemi ili mikroelektronika ili telekomunikacije ili računarska tehnika i informatika ili upravljanje sistemima ili signali i sistemi ili obrada signala ili sistemski inženjering i radio-komunikacije ili embeded sistema i algoritmi ili računarsko inženjerstvo ili softversko inženjerstvo ili računarske komunikacije, da kadidat ima zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike, magistar elektrotehničkih nauka ili master inženjer elektrotehnike i računarstva,  prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
 
Za radno mesto pod red. br. 15:
završen odgovarajući fakultet, smer – vazduhoplovni ili aerokosmotehnika, da kandidat ima zvanje diplomirani mašinski inženjer, magistar tehničkih nauka ili master inženjer mašinstva, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
 
Za radno mesto pod red. br. 16:
završen odgovarajući fakultet, moduli: telekomunikacije i informacione tehnologije ili računarska tehnika i informatika, da kadidat ima zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike, magistar elektrotehničkih nauka ili master inženjer elektrotehnike i računarstva,  prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
 
Za radno mesto pod red. br. 17:
završen odgovarajući fakultet, moduli: elektroenergetski pretvarači ili elektroenergetski sistemi, da kandidat ima zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike, magistar elektrotehničkih nauka ili master inženjer elektrotehnike i računarstva, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
 
Za radno mesto pod red. br. 18:
završen odgovarajući fakultet, moduli: elektronika i mikrosistemi ili mikroelektronika ili računarska tehnika i informatika ili upravljanje sistemima ili signali i sistemi ili obrada signala ili embeded sistema i algoritmi, da kadidat ima zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike, magistar elektrotehničkih nauka ili master inženjer elektrotehnike i računarstva,  prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
 
Za radno mesto pod red. br. 19:
završen odgovarajući fakultet, moduli: računarska tehnika i informatika ili informacioni sistemi i tehnologije, da kandidat ima zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike, magistar elektrotehničkih nauka ili master inženjer elektrotehnike i računarstva, ili diplomirani inženjer organizacionih nauka, magistar ili master inženjer organizacionih nauka, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
 
Za radno mesto pod red. br. 20:
završen odgovarajući fakultet, moduli: softversko inženjerstvo ili informacioni sistemi i tehnologije ili softversko inženjerstvo i računarske nauke ili računarstvo i informatika, da kandidat ima zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike, magistar elektrotehničkih nauka ili master inženjer elektrotehnike i računarstva, ili diplomirani inženjer organizacionih nauka, magistar ili master inženjer organizacionih nauka, ili diplomirani matematičar ili magistar ili master matematičar, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
 
Za radno mesto pod red. br. 21:
završena srednja mašinska škola u četvorogodišnjem trajanju;
 
Za radno mesto pod red. br. 22:
završena srednja elektrotehnička škola u četvorogodišnjem trajanju.
 
 
Zajedničko za sva radna mesta:
 
Izborni postupak: U izbornom postupku biće primenjeni Kriterijumi propisani tačkom 4. Odluke o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list“ br.6/14, 23/15 i 30/17).
 
Za radna mesta pod red. br. 1 do 20 sledeće aktivnosti u selekciji:  prosek ocena sa poslednjeg nivoa školovanja (30% od ukupnog broja bodova), provera znanja i sposobnosti uključujući i proveru znanja engleskog jezika (20% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (40% od ukupnog broja bodova), razgovor sa kandidatom (10% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.
 
Za radna mesta pod red. br. 21 i 22 sledeće aktivnosti u selekciji:  prosek ocena sa poslednjeg nivoa školovanja (30% od ukupnog broja bodova), provera znanja i sposobnosti (20% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (40% od ukupnog broja bodova), razgovor sa kandidatom (10% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.
 
Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na radnim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama ili putem mail na e-mail adrese navedene u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju  u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Za kandidate koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće organizovana provera znanja i sposobnosti, uključujući i proveru znanja engleskog jezika.
 
Provera znanja i sposobnosti sprovodi se tako što kandidat na testu znanja odgovara na pitanja biranjem jednog tačnog odgovora ili više tačnih odgovora, a vrednuje se tako što se određuje procenat tačnih odgovora. Kandidati sa više od 50% tačnih odgovora mogu da učestvuju u daljem toku selekcije.
 
Provera znanja engleskog jezika sprovodi se putem standardizovanih testova u organizaciji Katedre za strane jezike Vojne akademije.
 
Kandidati koji ne zadovolje na proveri znanja i sposobnosti i proveri znanja engleskog jezika, ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju  u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Za kandidate koji zadovolje proveru znanja i sposobnosti i proveru znanja engleskog jezika biće organizovan razgovor.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja provere znanja i sposobnosti, provere znanja engleskog jezika i razgovora kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama ili putem mail na e-mail adrese navedene u prijavi.
 
Za kandidate koji zadovolje sve aktivnosti u procesu selekcije, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Kandidati koji uđu u najuži izbor, pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad na radnim mestima na koja su konkurisali.
 
Mesto rada: Beograd.
 
Rok za podnošenje prijave na javni konkurs. 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u „Službenom glasniku RS“, na web stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije i Vojske Srbije, u dnevnom listu „Politika“.
 
Lica zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Radovanović Nataša, dipl. pravnik, tel. 011/2051-317 i Kočović Nada, dipl. ekonomista, tel. 011/2051-242.
 
Adresa na koju se podnosi prijava na javni konkurs:
 
Poštom na adresu Vojnotehnički institut, Ratka Resanovića 1, 11000 Beograd, sa naznakom „za javni konkurs“. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu Vojnotehničkog instituta, Ratka Resanovića 1, Beograd.
 
Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
 
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, mail adresa, redni broj radnog mesta na koje se konkuriše, kandidati, pored kratke biografije prilažu i sledeće:
 
Za radna mesta pod rednim brojem 1 do 20 – orginal ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac - ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa. Kandidati sa završenim master studijama dužni su da dostave i diplomu ili uverenje o završenim osnovnim studijama. Kandidati sa završenim magistarskim studijama dužni su da dostave i diplomu ili uverenje o stečenoj visokoj stručnoj spremi.
 
Za radna mesta pod rednim brojem 21 do 22 – orginal ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac - ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena od strane javnog beležnika.
 
Napomena:
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili u fotokopiji overenoj kod javnog beležnika biće odbačene zaključkom.
 
Saglasno odredbi  člana 125. Zakona o Vojsci Srbije između kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, prvenstvo pod jednakim uslovima ima supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih na vršenju službe u Vojsci Srbije i supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja.
 
Probni rad je obavezan za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje 6 meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu bez otkaza.
 
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.