Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
17.10.2017.

Počela vežba „Stena 02“U bazi „Jug“ i na poligonu „Borovac“ počela je petodnevna taktička vežba „Stena 02“, koju realizuje inžinjerijska četa opšte namene iz sastava 310. inžinjerijskog bataljona iz Prokuplja. Četa je deklarisana za učešće u multinacionalnim operacijama u okviru Koncepta operativnih sposobnosti.
 
Cilj vežbe je da se proveri i oceni dostignuti nivo interoperabilnosti i obučenosti jedinice za izvršavanje složenih zadataka u multinacionalnim operacijama.
 
Tokom taktičke vežbe biće izvršena NATO evaluacija „nivoa 1“ prema standardima i procedurama Koncepta operativnih sposobnosti uz učešće 34 evaluatora Vojske Srbije, partnerskih zemalja (Kanada, Francuska, Irska, Norveška, Rumunija, SAD i Crna Gora), komandi združenih snaga Napulj i Brunsum i Komande Kopnenih snaga Izmir. Na čelu evaluatorskog tima je francuski potpukovnik Benoa Estur.
 
Rukovodilac taktičke vežbe, pukovnik Slađan Stamenković, naglasio je da će tokom vežbe deklarisana jedinica prikazati sposobnosti i opremu za učešće u multinacionalnim operacijama.
 
– Vojnici naših deklarisanih jedinica moraju znati i praktično primenjivati savremene taktike, tehnike i procedure Koncepta operativnih sposobnosti. To podrazumeva pripremu jedinica po najsavremenijim standardima, kako bi mogli biti interoperabilni sa jedinicama partnerskih zemalja u multinacionalnim operacijama. Podsetio bih da 3. brigada Kopnene vojske priprema za evaluaciju i deklarisanu laku pešadijsku četu iz sastava 31. pešadijskog bataljona iz Zaječara, koja će se realizovati naredne sedmice na ovom istom poligonu, zajedno sa deklarisanim vodovima iz sastava 246. bataljona ABHO i Vojne policije. Do sada postignuti rezultati pokazuju da su naše jedinice na visokom nivou obučenosti i nadam se da će, posle predstojećih evaluacija, dobiti sertifikat prema kojem mogu stati rame uz rame sa jedinicama partnerskih zemalja u budućim mirovnim operacijama – rekao je pukovnik Stamenković.
 
Pripadnici inžinjerijske čete opšte namene, njih 135, na vežbi koriste inžinjerijske mašine, naoružanje i opremu koji su predviđeni za multinacionalne operacije.  
 
photoFOTOGALERIJA