Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
06.10.2017.

Oglas radi otuđenja nepokretnosti koje nisu neophodne za funkcionisanje Vojske Srbije putem prikupljanja pismenih ponudaREPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU
REPUBLIKE SRBIJE
Beograd, ul. Kralja Milana br. 16
 
 Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14), raspisuje
 
 
O  G  L  A  S
RADI  OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI KOJE NISU NEOPHODNE ZA FUNKCIONISANjE VOJSKE SRBIJE
PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

 
 
PREDMET OTUĐENjA
 
 
1. Vojni kompleks – skladište pogonskog goriva „Vitanovac“ u Kraljevu, koga čine 13 objekata, ukupne površine 520,35 m2 i pet rezervoara za skladištenje pogonskog goriva, kapaciteta 7.200 m3, postojeći na kat. parc. br. 3607 i br. 3949/2 i zemljište koje čini kat. parc. br. 3607, površine 4 ha 53 a 83 m2 i kat. parc. br. 3949/2, površine 32 a 36 m2, obe u KO Vitanovac i obe upisane u LN broj 345 KO Vitanovac, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 872.928,96 evra.
Visina depozita 870.000,00 dinara, poziv na broj 20177014641968201704
 
2. Vojni kompleks „Ratina“ u Kraljevu i to zemljište koje čini kat. parc. br. 1103/1, površine 16 ha 27 a 48 m2, upisano u list nepokretnosti broj 129 KO Ratina, kao „zemljište u građevinskom području“, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 208.317,88 evra.
Visina depozita 210.000,00 dinara, poziv na broj 20177024641968201704
 
3. Vojni kompleks „Poljci”, objekat UPT u Kraljevu, a koji čini zemljište i to kat. parc. br. 1827/2 površine 6 a 15 m2, KO Cvetke, kat. parc. br. 1830/2, površine 14 a 39 m2 KO Cvetke i kat. parc. br. 1831/2 površine 8 a 01 m2,   KO Cvetke, sve upisano u LN broj 406 KO Cvetke, koje u prirodi predstavljaju nekategorisan put, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u ukupnom iznosu od 18.271,90 evra.
Visina depozita 20.000,00 dinara, poziv na broj 20177034641968201704
 
4. Vojni kompleks „Jabuka“ u Pančevu, koga čine kat. parc. br. 2845, površine 19 ha 47 a 23 m2 i kat. parc. br. 2875, površine 10 ha 29 a 14 m2, obe KO Kačarevo i obe upisane u LN br. 571 KO Kačarevo i kat. parc. br. 5196, površine 1 ha 72 a 64 m2 i kat parc. br. 5133/4, površine 16 ha 99 a 31 m2, obe KO Jabuka i obe upisane u LN br. 590 KO Jabuka, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 382.281,23 evra.
Lice koje u postupku bude izabrano za najpovoljnijeg ponuđača, dužno je da se pridržava čl. 3 i 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 65/08-dr.zakon i 41/09), odnosno člana 87. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14).
 
Visina depozita 380.000,00 dinara, poziv na broj 20177044641968201704
 
5. Vojni kompleks „Zabrđe“, po nameni skladište, u Petrovcu na Mlavi, koji čini 9 (devet) vanknjižnih objekata, ukupne neto površine 623,33 m2, i to objekat KN-2, stražara, površine 141,13 m2, objekat KN-3 magacin eksploziva i municije, površine 21,14 m2, objekat KN-4 magacin eksploziva i municije,  površine 21,03 m2, objekat KN-7 stražarnica, površine 0,70 m2, objekat KN-8, magacin MS inted.službe, površine 405,18 m2, objekat KN-10, stražarnica,  površine 0,70 m2, objekat KN-11, magacin, eksploziva i municije, površine 28,97 m2, objekat KN-12, stražarnica,  površine 0,70 m2 i objekat KN-30, objekat pumpne stanice za vodu, površine 3,78 m2, kao i zemljište ukupne površine 2 ha 21 a 69 m2, koje čini kat. parc. broj 2555, KO Zabrđe, upisana u LN  broj 662 KO Zabrđe, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 75.674,28 evra.
 
Visina depozita 75.000,00 dinara, poziv na broj 20177054641968201704
 
6. Vojni kompleks – „Put-Izvor-železnička stanica“ opština Pirot, koga čini zemljište i to kat. parc. br. 4201, površine 6.698 m2 i kat. parc. br. 4321, površine 7.998 m2, odnosno ukupne površine 14.696 m2, obe upisane u LN br. 1171 KO Pirot van-varoš, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u ukupnom iznosu od 59.727,68 evra.
Visina depozita 60.000,00 dinara, poziv na broj 20177064641968201704
 
7. Vojni kompleks „KP 2056, KO Vodice i KP  6497/2, KO S.Palanka 1“, koje čini zemljište u Smederevskoj Palanci i to  kat. parc. br. 2056, površine 87.673 m2,  upisana u LN broj 699 KO Vodice kao „poljoprivredno zemljište“ i kat. parc. br. 6497/2,  površine 129.033 m2, upisana u LN broj 6658 KO Smederevska Palanka 1, kao „ostalo građevinsko zemljište“, odnosno ukupne površine 216.706 m2, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od  676.763,73 evra.
Visina depozita 680.000,00 dinara, poziv na broj 20177074641968201704
 
8. Vojni kompleks - skladište „KULINOVCI”, Čačak, koga čine objekti, ukupne površine 665,33 m2, i to: objekat KN - 2 (stražarnica), površine 1,21 m2, objekat KN - 3 (magacin artificije), površine 20,12 m2, objekat KN - 4 (magacin), površine 216,11 m2, objekat KN - 5 (magacin eksploziva i municije), površine 203,20 m2, objekat KN - 6 (magacin eksploziva i municije), površine 203,20m2, objekat KN - 7 (stražarnica), površine 1,21 m2, objekat KN - 24 (magacin UBS-a), površine 5,76 m2, objekat KN - 25 (psetarnik), površine 14,52 m2, svi postojeći na kat. parc. br. 393 KO Kulinovci i zemljište pod objektima i zemljište za redovnu upotrebu objekata koje čini kat. parc. br. 393 KO Kulinovci,  površine 1 ha 96 a 28 m2, upisana u LN broj 138 KO Kulinovci, po ukupnoj  početnoj kupoprodajnoj ceni u  iznosu od 413.505,38  evra.
 
Visina depozita 410.000,00 dinara, poziv na broj  20177084641968201704
 
9. Vojni kompleks- skladište "Stajkov potok" u Zaječaru, odnosno 11 objekata, ukupne površine 656,20 m2, postojećih na kat. parc. br. 7247 KO Zaječar i to: objekat KN-2 (magacin), površine 365,64 m2, objekat KN-3 (nadstrešnica), površine 7,14 m2, objekat KN-4 (stražara), površine 51,91 m2, objekat KN-5 (magacin), površine 200,76 m2, objekat KN-6 (klozet), površine 1,68 m2, objekat KN-17 (stražarska kućica), površine 0,81 m2, objekat KN-18 (stražarska kućica), površine 0,81 m2, objekat KN-19 (stražarska kućica), površine 0,72 m2, objekat KN-20 (magacin), površine 11,56 m2, objekat KN-21 (magacin), površine 11,56 m2 i objekat KN-22 (skladište kapisli), površine 3,61 m2 i zemljište koje čini kat. parc. br 7247 KO Zaječar, površine 1 ha 32 a 29 m2, upisana u LN broj 9605 KO Zaječar,  po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 114.639,61 evra.
 
Visina depozita 110.000,00 dinara, poziv na broj 20177094641968201704
 
10. Vojni kompleks „Industrijski kolosek”, u Nišu, koga čini kat. parc. broj 1198/3, površine 56 a 77 m2, upisana u LN broj 1676 KO Niš – Crveni Krst, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 179.858,97 evra.
 
Visina depozita 180.000,00 dinara, poziv na broj 20177104641968201704
 
11. Vojni kompleks – "Medoševac" skladište PG u Nišu, koga čini 8 (osam) objekata, ukupne površine 791,53 m2, i to: KN-2 (stražara), površine 61,80 m2, KN-3 (nadstrešnica), površine 63,54 m2, KN-4 (magacin), površine 62,98 m2, KN-6 (bunker za komandno mesto), površine 28,48 m2, KN-7 (rezervoar), površine 184,96 m2, KN-8 (rezervoar), površine 184,96 m2, KN-9 (magacin MS tehničke službe), površine 204,00 m2 i KN-18 (stražarnica), površine 0,81 m2, svi postojeći na kat. parc. br. 79, i zemljište, ukupne površine 39.594,00 m2 koga čini kat. parc. br. 79, KO Medoševac, upisana u LN br. 1539, KO Medoševac u postupku javnog nadmetanja, odnosno postupku prikupljanja pismenih ponuda, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 1.782.621,82 evra.
 
Visina depozita 1.780.000,00 dinara, poziv na broj 20177114641968201704
 
12. Vojni kompleks „Šikara“ vežbalište u Somboru koji čini zemljište i to kat. parc. br. 20311/2, površine 2 ha 69 a 84 m2 i kat. parc. br. 20311/3, površine 1 ha 10 a 38 m2, odnosno ukupne površine 3 ha 80 a 22 m2, upisane u LN broj 5251 KO Sombor-2, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 61.937,54 evra.
Visina depozita 60.000,00 dinara, poziv na broj 20177124641968201704
 
13. Vojni kompleks „Kamenjar“ skladište u Prokuplju koji kompleks čini 7 vanknjižnih objekata visokogradnje ukupne površine 1.191,86 m2 i to: objekat KN-2, stražara, zidana, površine 61,77 m2, objekat KN-3, magacin, površine 400,20 m2, objekat KN-5, magacin, površine 35,96 m2, objekat KN-6 magacin, površine 5,52 m2, objekat  KN-7, magacin, površine 19,18 m2, objekat KN-8, osmatračnica, montažni, površine 19,90 m2 i objekat KN-9,magacin, zidani, površine 649,33 m2 svi postojeći na kat. parc. br. 190 KO Nova Božurna i zemljište koje čini kat. parc. br. 190 KO Nova Božurna, ukupne površine 47.200,00 m2, upisana u LN broj 178 KO Nova Božurna, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 62.408,95 evra.
Visina depozita 60.000,00 dinara, poziv na broj 20177134641968201704
 
14. Vojni kompleks „Ul. Vojvode Dulić br. 2“ po nameni Klub Vojske u Požarevcu, spratnosti Po+P+1, površine 1592,86 m2, koji se nalazi u ul. Voje Dulića br. 2, postojeći na kat. parc. br. 1239 KO Požarevac, sa zemljištem koje   čini kat. parc. br. 1239 KO Požarevac, ukupne površine 8a 90 m2, sve upisano u LN broj 15716 KO Požarevac, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu  od 1.578.636,50 evra.
Visina depozita 1.580.000,00 dinara, poziv na broj 20177144641968201704
 
15. Skladišni kompleks – „Grljan", objekat posebne namene u Zaječaru, koga čini 7 (sedam) objekata i to: objekat KN-2, upravna zgrada zidani, površine 78,48 m2, objekat KN-3, magacin, zidani, površine 587,07 m2, objekat KN-4, radionica, zidani, površine 461,44 m2, objekat KN-5, kuhinja sa trpezarijom, zidani, površine 117,74 m2, objekat KN-6, kupatilo, zidani, površine 70,72 m2, objekat KN-7, toalet, zidani, površine 25,81 m2 i objekat KN-8, garaža, montažni, površine 74,72 m2, ukupne površine 1.415,98 m2, svi postojeći na kat.parc.br. 2678 KO Grljan, i zemljište koga čini kat. parc. br. 2678, KO Grljan, ukupne površine 13.517 m2, upisana u LN broj: 1488 KO Grljan, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 156.088,21 evra.
 
Visina depozita 160.000,00 dinara, poziv na broj 20177154641968201704
 
16. Vojni kompleks – "Lečilište Avala", kasarna u Beogradu-Voždovac, koga čini 6 (šest) objekata, ukupne površine 677,91 m2, i to: objekat KN-2, stambeni zidani objekat, površine 110,80 m2, objekat KN-3, stambeni zidani objekat, površine 169,62 m2, objekat KN-4, stambeni zidani objekat, površine 195,90  m2,  objekat KN-5, stambeni zidani objekat, površine 103,97 m2, objekat KN-6, garaža zidana, površine 75,60  m2 i  objekat KN-7, trafostanica zidana, površine 22,02  m2, svi postojeći na kat. parc. br. 61/2 KO Ripanj, sa zemljištem koje čini kat. parc. br. 61/2 KO Ripanj, ukupne površine 175.519,00 m2, upisana u LN br. 5461 KO Ripanj,  po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 732.749,99 evra.
Visina depozita 730.000,00 dinara, poziv na broj 20177164641968201704
 
17. Vojni kompleks skladišta „VINARCE”, Leskovac, koga čine objekti koje faktički koristi Ministarstvo odbrane, ukupne površine 103,12 m2, i to: objekat KN - 2 (stražara), površine 91,57 m2 i objekat KN - 3 (magacin intendantski), površine 11,55 m2, oba postojeća na kat. parc. br. 1425 KO Vinarce i objekti ukupne površine 395,27 m2, i to: objekat KN - 2 (magacin), površine 35,67 m2, objekat KN - 3 (magacin), površine 9,32 m2, objekat KN - 4 (magacin), površine 157,71 m2, objekat KN - 5 (magacin), površine 35,90 m2 i  objekat KN - 6 (magacin), površine 156,67 m2,  postojeći kat. parc. br. 1519 KO Vinarce, i zemljište koje čini kat. parc. br. 1425 KO Vinarce, površine 10 a 70 m2 i  kat. parc. br. 1519 KO Vinarce, površine 1 ha 71 a 44 m2, obe upisane u LN broj 654 KO Vinarce, po ukupnoj  početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 262.671,85 evra.
 
Visina depozita 260.000,00 dinara, poziv na broj 20177174641968201704
 
 
Za vojni kompleks pod rednim br. 1, 2, 11 i 16, se pretpostavlja da su tokom NATO bombardovanja zagađeni neeksplodiranim ubojnim sredstvima, da isti nisu ispitani i nisu očišćeni od neeksplodiranih ubojnih sredstava i troškovi ispitivanja i čišćenja padaju na teret kupaca.
 
Svi vojni kompleksi mogu se razgledati, uz prethodnu najavu obilaska, dana 16. i  17. oktobra 2017. godine, u vremenu od 12,00 do 13,00 časova.
Sve potrebne informacije povodom ovog oglasa, mogu se dobiti u vremenu od 10 do 15 časova u Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, na telefon 011/3346-607 i u Ministarstvu odbrane, o statusu vojnih kompleksa i u vezi obilaska istih, od vojnih službenika Jelene Grujić i Stefana Stefanovića, na telefon 011/3201-759.
 
2. USLOVI OTUĐENjA
 
Predmetne nepokretnosti otuđuju se kao jedinstvene celine, u postojećem –„viđenom“ stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.
                                               
Konačna kupoprodajna cena nepokretnosti biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda.
 
Kupoprodajna cena nepokretnosti, utvrđena u visini najpovoljnije ponude, uplatiće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na uplatni račun budžeta Republike Srbije.
 
Rok plaćanja kupoprodajne cene je 8 (osam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
 
3. USLOVI PRIJAVLjIVANjA
 
Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa.
Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica i fizička lica, koja uplate depozit u visini naznačenoj pored svakog vojnog kompleksa, a koja ispunjavaju uslove oglasa.
Uredna i potpuna pisana ponuda, pored ostalog, mora da sadrži sve podatke o podnosiocu ponude, i to:
            - za fizička lica: ime i prezime, adresu stana i fotokopiju lične karte;
            - za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar privrednih subjekata, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju - PIB, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), njegov potpis i pečat;
            - broj računa za vraćanje depozita
 
Polaganje depozita vršiće se uplatom na račun: 840-833804-55 Republička direkcija za imovinu Republike Srbije – depozit za sprovođenje postupka raspolaganja vojnom i drugom državnom imovinom, sa pozivom na broj naveden uz svaki kompleks pojedinačno.
 
Ponude se, uz dokaz o uplati depozita, dostavljaju na adresu:
 
Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, 11000 Beograd, ul. Kralja Milana br. 16, preporučenom pošiljkom ili se lično predaju na pisarnici Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno označeno: PONUDA ZA KUPOVINU - redni broj i naziv nepokretnosti - NE OTVARAJ.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.
Ponuda u kojoj cena nije navedena u evrima ili je data opisno neće se razmatrati.
 
4. IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
 
Postupak otvaranja pismenih ponuda sprovešće se komisijski.
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene, kao i da ispunjava sve uslove ovog oglasa.
U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu kupoprodajnu cenu Direkcija zadržava pravo da po slobodnom uverenju i proceni izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.
Ukoliko na oglas pristigne jedna ponuda, ista će se uzeti u razmatranje.
Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, u roku od 8 dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, a na zaključenje ugovora biće pozvan sledeći najpovoljniji ponuđač.
Učesnike oglasa Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, obavestiće pismeno o izboru najpovoljnije ponude, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke nadležnog organa, o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Depozit se u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao najpovoljniji, vraća u roku od 20 radnih dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a u slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, uplaćeni depozit neće biti vraćen.