Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
04.10.2017.

Obuka rezervista na strelištu Krivul kod Zaječara
Na osnovu Godišnjeg plana pozivanja i obuke lica iz rezervnog sastava, koja su na ratnom rasporedu u Timočkoj brigadi, na logorskom prostoru i automatskom strelištu Krivul, kod Zaječara, u toku je njihova dvonedeljna obuka. Reč je o pripadnicima koji čine jedinicu ekvivalenta čete, a koja su pozivana preko lokalnih centara Ministarstva odbrane Zaječar, Bor, Negotin i Pirot.

Obuka koju organizuje Komanda za razvoj Timočke brigade, izvodi se u tri dela, počev od individualne osnovne, specijalističke i kolektivne obuke grupe - odeljenja. 

U sastavu prve pešadijske čete, lica iz rezervnog sastava se obučavaju za specijalnosti: strelac, puškomitraljezac, mitraljezac, snajperista, nišandžija i razni poslužioci, ali i za radio – telegrafiste, medicinske tehničare i vozače. 

Komandant Komande za razvoj Timočke brigade potpukovnik Vladica Vučković kaže da slična aktivnost nije realizovana dugi niz godina jer je rezervni vojni sastav uglavnom pozivan na jednodnevne vežbe.

– Ove godine su stvoreni uslovi da se dve nedelje obučava jedinica ekvivalenta čete, a prvenstveni cilj je da se lica iz rezervnog sastava obuče za izvršenje namenskih zadataka u logorskim uslovima, koji su, da tako kažem, približni ratnim. Većina lica nije bila na ovakvim aktivnostima još od odsluženja vojnog roka pa je cilj da se podsete i unaprede svoje veštine, ali i nešto novo nauče - kaže potpukovnik Vučković i objašnjava da je tokom današnjeg dana obavljeno gađanje iz ličnog naoružanja na rednom broju 1 iz automatske puške puškomitraljeza i snajperske puške. 

Današnje gađanje je bila praktična provera trenutnog stepena osposobljenosti i komandant Komande za razvoj Timočke brigade kaže da je izuzetno zadovoljan motivisanošću i zalaganjem ljudi na obuci, za koje tvrdi da su, u pojedinim segmentima, potpuno ravni aktivnom sastavu.

– Težište u radu dajemo praktičnim radnjama i postupcima jer samo dobro osposobljen vojnik može adekvatno da odgovori postavljenim zadacima.

Komandir čete, koju čine lica rezervnog sastava, major Marijan Stamenković ističe da smo, u okviru taktičke i vatrene obuke danas imali prilike da vidimo realizaciju gađanja automatskom i snajperskom puškom i puškomitraljezom, na rednom broju jedan i dva, što je kruna dosadašnje obuke.

– Veoma sam zadovoljan rezultatima ali i motivacijom vojnika iz rezervnog sastava i zadovoljstvo je bilo gledati kako iz dana u dan napreduju, s obzirom da su među njima i oni koji su vojni rok služili pre više od 20 godina. Ovo je samo još jedna potvrda da Vojska Srbije može u svakom trenutku računati na lica iz rezervnog sastava.

Rezervni vodnik Ivan Antunović iz Zaječara, komandir odeljenja prvog voda prve čete Timočke brigade, kaže da je relativno skoro, pre oko godinu i po dana, bio na vojnoj vežbi u Pančevu, na obuci za rezervne podoficire.

– Zbog toga mi nije teško pala ova dvonedeljna obuka, pogotovo što smo se dobro uklopili i među ljudima vlada dobra atmosfera, a starešine su veoma korektne prema nama tako da su zaista dobri uslovi i kolege su se veoma brzo adaptirale na poljske uslove – kaže Antunović i dodaje da, sem par žuljeva i poneke „sitne prehlade“, nije bilo većih problema. 

Desetar Ivan Živić prvi put je na vojnoj vežbi, nakon što je vojni rok služio pre više od dvadeset godina.

– Veoma sam zadovoljan kako sve protiče i poručio bih mladim ljudima, koji dobiju poziv za ovakvu vežbu, da se odazovu jer je sve što radimo višestruko korisno, a samo bih dodao da je hrana zaista dobra a starešine korektne prema nama i u svemu nam izlaze u susret – kaže desetar i ističe da mu „posebno prija“ što kolege dolaze sa raznih strana, pa je upoznao mnogo ljudi iz Negotina, ostalih gradova i okolnih sela. Sem druženja, naročito bitnim smatra činjenicu da su u značajnoj meri unapredili znanja a ističe i da su se tokom obuke zaista trudili da savladaju sa uspehom sve sadržaje predviđene obukom. 

Paralelno sa obukom pešadijske čete, u kasarni u Zaječaru traje osposobljanje lica iz rezervnog sastava logističkih specijalnosti, od posebnog značaja.

Prema rečima komandanta Komande za razvoj Timočke brigade potpukovnika Vladice Vučkovića, cilj njihove obuke jeste obnova ranije stečenih znanja „iz vojske“ ali i da pomognu u realizaciji sadržaja iz domena logistike, posebno kad je reč o rekonzervaciji i opravci neispravnih motornih vozila i pripremi i podeli hrane. Reč je o licima koji su mehaničari i elektromehaničari za motorna vozila - točkaše i kuvari.
 
photoFOTOGALERIJA
videoVIDEOGALERIJA
04.10.2017
mp4 (44,18 MB)
Izjava potpukovnika Vučkovića
04.10.2017
mp4 (103,74 MB)
Izjave majora Stamenkovića, rezervnog vodnika Antunovića i desetara Živića
04.10.2017
mp4 (99,65 MB)
Obuka