Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
28.09.2017.

SaopštenjePovodom laži koje je izneo Vojni sindikat Srbije, a zbog tačnog i istinitog informisanja javnosti ističemo da Zakon o Vojsci nije donet niti usvojen po hitnom postupku. Kao i do sada, zakoni se usaglašavaju u sistemu odbrane, a onda se stavljaju na javnu raspravu. Takve tvrdnje predstavljaju obmanjivanje javnosti koje zahteva disciplinsku ako ne i krivičnu odgovornost njihovih kreatora.

Nadležni organi sistema odbrane su pripremili izmene i dopune Zakona o Vojsci koje su poslate organizacionim jedinicama Vojske Srbije i Ministarstva odbrane da se izjasne, dostave predloge, sugestije i mišljenja. Nakon konačnog usaglašavanja unutar sistema odbrane, predlog Izmena i dopuna Zakona o Vojsci biće poslat na javnu raspravu, a zatim i Vladi na odobrenje i na kraju bi trebalo da bude usvojen u redovnoj skupštinskoj proceduri. Takva procedura je propisana važećim zakonima i uvek je primenjivana u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Kada je reč o poboljšanju materijalnog položaja pripadnika Vojske Srbije ističemo da je to jedan od najvažnijih prioriteta rukovodstva Ministarstva odbrane i da je u tom smislu predsednik Vojnog sindikata Srbije pozvan na sastanak radi razgovora o zakonskim mogućnostima za sklapanje kolektivnog ugovora.

Vrhovni komandant i Ministarstvo odbrane rade na poboljšanju materijalnog položaja pripadnika Vojske pronalaženjem različitih mogućnosti i inicijativa na republičkom nivou i u razgovoru sa predstavnicima lokalne samouprave.