Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
11.07.2017.

General Diković razgovarao sa oficirima koji su završili GŠU