Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
23.06.2017.

Predavanje ministra odbrane na Vojnoj akademiji
Ministar odbrane Zoran Đorđević održao je danas predavanje za polaznike 60. klase Generalštabnog usavršavanja i 63. klase Komandnoštabnog usavršavanja Škole nacionalne odbrane Vojne akademije.

Obraćajući se oficirima koji se usavršavaju u Vojnoj akademiji, ministar Đorđević je istakao značaj timskog rada u obavljanju poslova od velike društvene važnosti.

- Kada se budete našli na vodećim dužnostima u sistemu odbrane, posle završetka vašeg usavršavanja, delegirajte obavljanje pojedinačnih funkcija ljudima koji su stručni za te funkcije, pažljivo kontrolišite njihov rad, i pritom se uvek trudite da budete istinske vođe tima na čijem ste čelu - naglasio je ministar.

U nastavku predavanja, ministar je govorio o ostvarenim finansijskim efektima i uštedama u vezi sa funkcionisanjem sistema odbrane koje su postignute tokom prethodnog perioda. On se osvrnuo i na važnost svih organizacijskih celina, kakve su sektori za materijalne i ljudske resurse, kao i Sektor za politiku odbrane i ostale prateće celine, koji svaki na svoj način doprinose kvalitetnom radu Ministarstva odbrane.

Posebnu pažnju tokom predavanja ministar Đorđević posvetio je vojnom obrazovanju kao segmentu čiji efekti rada su vidljivi u dužem vremenskom periodu. Oficiri koji uskoro završavaju usavršavanje iskazaće svoje sposobnosti na rukovodećim dužnostima u godinama koje tek predstoje, što indikativno govori o važnosti znanja koje su upravo stekli za budući razvoj našeg sistema odbrane, zaključio je ministar na kraju predavanja.