Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
20.10.2016.

U poseti srpskim mirovnjacima u misiji UNIFIL u LibanuU poseti srpskim mirovnjacima u misiji UNIFIL u LibanuEkipa Medija centra “Odbrana” i VFC “Zastava film” posetila je kontingent srpskih mirovnjaka koji su angažovani u misiji UNIFIL u Libanu.  Prema rečima potpukovnika Viktora Dobrića, komandanta srpskog kontingenta, trenuto se u Libanu nalazi 177 pripadnika Vojske Srbije koji su razmešteni u Sektoru Zapad i Sektoru Istok. U sektoru Zapad su 33 starešine i vojnika koji su angažovani na poslovima zaštite snaga u okviru sastava italijanskog bataljona, a dva oficira su angažovana u komandi Misije. Najveći deo kontingenta je u Sektoru Istok, gde se u sastavu španskog bataljona nalazi pešadijska četa iz Četvrte brigade KoV, kojom komanduje major Miodrag Mladenović, dok su ostali oficiri i podofiiri raspoređeni u komandi Sektora Istok, u komandi španskog bataljona, kao i u elementu nacionalne podrške.
 
To je osma po redu rotacija od kada Vojska Srbije u mirovnu misiju upućuje vod i četu, a ukupno 12. – pripadnici Vojske Srbije učestvuju u misiji UNIFIL od 21. decembra 2010. godine. Raspoređeni su u komandi misije UNIFIL u Nakuri i u tri baze – “Miguel de Servantes” , ili zvanićno UNP 7-2, “Drina” – UNP 9-66 (Sektor Istok) i UNP 1-26, Sektor Zapad.
 
VS u LibanuSituacija na  jugu Libana je stabilna, mirna, ali jedna pogrešna odluka, jedan pogrešan postupak može kompletnu situaciju preokrenuti. Mislim da su naši vojnici pozitivno prihvatili sve promene koje su nastale dolaskom u drugu državu. Kao što znate, ovde je međunarodna sredina i mi sarađujemo sa pripadnicima drugih kontingenata. Moram da naglasim da su do sada svi zadaci  koji su postavljani pred pripadnike srpskog kontingenta uspešno realizovani – istakao je potpukovnik Dobrić.
 
On je rekao da su naši pripadnici zauzeli pravilan stav prema lokalnom libanskom stanovništvu i prema njima se odnose sa puno uvažavanja i poštovanja.
 
- Moramo da prihvatimo da smo u tuđoj državi, u njihovoj državi, i moramo da poštujemo njihove propise, običaje, odnose, odnosno sve religije koje su zastupljene na ovim prostorima. Naravno, ništa od toga ne sme i ne utiče na izvršenje naših zadataka. Ovo je veliko bogatstvo, znanje i iskustvo za sve pripadnike Vojske Srbije koji se nalaze u sastavu  UNIFIL snaga u južnom Libanu i definitivno će uticati na nas – postaćemo bolji ljudi, bolji vojnici,  podoficiri, oficiri. Ovo je nešto od čega će korist imati i Vojska Srbije, odnosno  jedinice i organizacijske celine koje su nas uputile na ovaj zadatak. Učešće u međunarodnoj operaciji je nešto što će pravilno uticati na nas, što će unaprediti naše operativne sposonosti - naših jedinica  i institucija pa i samog sistema odbrane, odnosno Vojske Srbije.
 
Komandant srpskog kontingenta naglasio je da je izuzetno ponosan na pripadnike Vojske Srbije koji su na zadacima van zemlje i smatra da na njih treba da budu ponosni i svi u Srbiji.
 
–Nije lako biti hiljadama kilometara udaljen od svoje porodice, kuće, zemlje. Nije lako funkcionisati u tuđem, a ponekad i neprijateljskom okruženju. Nije lako funkcionisati u međunarodnoj sredini gde se nalazi miks pripadnika drugih nacija, pripadnika drugih  oružanih snaga. A naši pripadnici  na sve te probleme i izazove odgovorili su krajnje pozitivno, odgovorno i profesionalno. Tako da smatram da su svi naši pripadnici dostojno reprezentovali Vojsku Srbije i dr žavu Srbiju. U Libanu su pravi predstavnici i ambasadori  naše države.
 
U poseti srpskim mirovnjacima u misiji UNIFIL u LibanuKako je istakao major Miodrag Mladenović,  pripadnici srpskih mirovnjaka u saradnji sa civilnim stanovništvom realizuju brojne projekte, učestvuju u humanitarnim asistencijama i različitim takmičenjima na kojim predstavljaju  našu kulturu, tradiciju i običaje.
 
 Ekipa Medija centra “Odbrana” i VFC “Zastava film” obišla je sve baze u kojima su stacionirani pripadnici Vojske Srbije u sektoru Istok i Zapad,  upoznala se sa njihovim redovnim dnevnim zadacima tokom angažovanja u patrolama na Plavoj liniji kao i u sportskim aktivnostima u slobodnom vremenu, jer su tu osvojili brojna priznanja - 11 pehara i 14 medalja.
 
Imali smo priliku da razgovaramo sa komandantima Sektora Istok i obe jedinice u čijem sastavu se nalaze naši mirovnjaci, te predstavnicima lokalne zajednice, a i da obiđemo neka značajna kulturno-istorijska mesta u zoni operacije Misije.
 
Mira Švedić
 
photoFOTOGALERIJA