Министарство одбране Републике Србије
 

Мултинационале операцијеПрипремање и обуку лица и јединица, праћење и координацију њиховог ангажовања у мировним операцијама и другим операцијама очувања мира и безбедности у иностранству спроводи Центар за мировне операције.

Законски оквири у којима Центар за мировне операције обавља своју функцију јесу:

Закон о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије (СЛ РС 88/09);

Правилник о критеријумима за избор и начин избора припадника Војске Србије и запослених у Министарству одбране који се припремају и обучавају за учешће у мултинационалним операцијама и начину издавања сертификата о оспособљености (СВЛ 10/10);

Правилник о накнадама трошкова професионалних припадника ВСЦГ, особља ЦЗ и запослених у органима управе Савета министара за време учешћа у мировним операцијама и другим активностима у иностранству (СВЛ 35/05);

Уредба о платама и другим новчаним примањима професионалних припадника ВСЦГ, особља ЦЗ и запослених у органима управе Савета министара за време учешћа у мировним операцијама и другим активностима у иностранству (СЛ СЦГ 32/05), и

Уредба о остваривању права на осигурање професионалних припадника ВСЦГ, особља ЦЗ и запослених у органима управе Савета министара за време учешћа у мировним операцијама и другим активностима у иностранству (СЛ СЦГ 32/05).