Министарство одбране Републике Србије
 

Инспекторат одбране - Методологија остваривања функција Инспектората 1. годишњи план инспекција
 2. месечно наређење директора Инспектората одбране за инспекцију
 3. план инспекције
 4. припрема за извршење инспекције
 5. претходни извештај директору Инспектората
 6. извештај председнику Р. Србије и обавештење начелнику ГШ ВС о нађеном стању у Војсци Србије
 7. извештај МО о нађеном стању у МО и ВС,
 8. предлог за предузимање хитних мера за отклањање недостатака у контролисаном субјекту
 9. достављање оцене стања МО или ГШ ВС, управи или претпостављеној команди и контролисаном субјекту, са предлогом мера за отклањање недостатака
 10. решавање жалби контролисаног субјекта на оцену – подношење кривичних пријава тужилаштву
 11. достављање извештаја председнику РС и МО о инспекцијама у претходном месецу
 12. годишњи извештај о раду ИО министру одбране РС
 13. посебни извештаји и анализе председнику РС, МО и Народној скупштини РС