Министарство одбране Републике Србије
 
14.02.2023.

Обавештење кандидатима за упис на Медицински факултет ВМА у школској 2023/2024 години 1. Пријава на конкурс са документацијом прописаном конкурсом, може се предати лично у деканату Медицинског факултета ВМА (зграда ВМА) или путем препоручене поште (улица Црнотравска 17, 11000 Београд).
 2. Попуњен образац упитника за безбедносну проверу предаје се територијалном органу Регионалног центра МО у месту сталног  боровка. Образац Упитника може се преузети у територијалном органу Регионалног центра или са сајта Медицинског факултета ВМА.
 3. Физичка провера свих пријављених кандидата реализоваће се 22.04.2023. на спортским теренима Војне академије (улица Вељка Лукића Курјака број 33) а према критеријумима за упис на Медицински факултет ВМА у школској 2023/2024. години (сајт Медицинског факултета ВМА).
 4. Психолошка и медицинско-здравствена процена кандидата који су успешно савладали физичку проверу реализоваће се од 23.05. до 01.06.2023. године.
  • Кандидати из Регионалних центара: Београд, Ваљево и Крагујевац на Војномедицинској академији Београд.
  • Кандидати из Регионалног центра Ниш у војној болници Ниш.
  • Кандидати из Регионалног центра Нови Сад у војној болници Нови Сад.
 5. Провера знања из Хемије и Биологије за кандидате који су оцењени СПОСОБНИМ за кадете Медицинског факултета ВМА, реализоваће се у просторијама  Медицинског факултета по Плану Министарства просвете Р. Србије (начелно последња среда у месецу јуну).
Сва остала обавештења кандидати ће моћи да нађу на сајту Медицинског факултета ВМА, а информације у вези конкурса и селекције на телефоне: 011/3609-433, 011/3005-141 и 011/3608-134 или путем електронске поште studentska.sluzba.mfvma@mod.gov.rs

ОБРАСЦИ: