Министарство одбране Републике Србије
 

Кључне активности у 2021. години1. Повећање реализације „Плана попуне“
Циљ: јачање капацитета Министарства одбране и Војске Србије на основу пројектованог нивоа попуне свим категоријама потребног, компетентног и мотивисаног кадра, чиме се стичу неопходни услови за квалитетну реализацију додељених мисија и задатака.2. Увођење Информационог система људски ресурси (ИСЉР) у оперативну употребу ради унапређења вођења података о професионалним припадницима Министарства одбране и Војске Србије
Циљ: могућност да се подаци о професионалним лицима система одбране воде у централној бази података, те да њихова ажурност буде видљива у реалном времену – информације и преглед података о лицима и формацијским местима над којима се спроводе одређене активности биће доступне одмах по извршеним променама. То представља први корак ка креирању потребне аналитике и извештавања ради доношења одговарајућих одлука у области управљања људским ресурсима.


3. Превођење информационог система ВОЈЕВИД у нове технологије
Циљ: успостављање интегрисаног и функционалног информационог система неопходног за остваривање права војних обвезника, проистеклих из војне, радне и материјалне обавезе.


4. Унапређење процедура рада и координације послова у области управљања људским ресурсима
Циљ: ефикасност у раду, уједначеност у поступању и примени регулативе, као и праведно остваривање права запослених у области управљања људским ресурсима.