Министарство одбране Републике Србије
 

Кључне активности у 2022. години1. Повећање реализације „Плана попуне“
Циљ: јачање капацитета Министарства одбране и Војске Србије на основу пројектованог нивоа попуне свим категоријама потребног, компетентног и мотивисаног кадра, чиме се стичу неопходни услови за квалитетну реализацију додељених мисија и задатака.2. Увођење Информационог система људски ресурси (ИСЉР) у оперативну употребу ради унапређења вођења података о професионалним припадницима Министарства одбране и Војске Србије
Циљ: могућност да се подаци о професионалним лицима система одбране воде у централној бази података, те да њихова ажурност буде видљива у реалном времену –информације и преглед података о лицима и формацијским местима над којима се спроводе одређене активности биће доступне одмах по извршеним променама. То представља први корак ка креирању потребне аналитике и извештавања ради доношења одговарајућих одлука у области управљања људским ресурсима.

3. Повећање броја упућених кандидата на добровољном служењу војног рока са оружјем и Војностручно оспосовљавањu за резервне официре
Циљ: повећање броја кандидата за пријем у професионалну војну службу (ПВС) у својству професионалног војника, уз знатно поједностављен и убрзан поступак за пријем у ПВС (реализација једног лекарског прегледа и пратећих процедура), подмлађивање лица резервног састава, као и побољшање квалитета попуне ратних јединица Војске Србије.4. Превођење информационог система ВОЈЕВИД у нове технологије
Циљ: успостављање интегрисаног и функционалног информационог система неопходног за остваривање права војних обвезника, проистеклих из војне, радне и материјалне обавезе.


5. Унапређење процедура рада и координације послова у области управљања људским ресурсима
Циљ: ефикасност у раду, уједначеност у поступању и примени регулативе, као и праведно остваривање права запослених у области управљања људским ресурсима.