Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
Videogalerija

RTS1 - Jutarnji program - Priprema pasulja u terenskim uslovima