Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
13.10.2015

Otvorena međunarodna konferencija „Rodna ravnopravnost u sistemu odbrane“
U Domu Vojske Srbije u Beogradu danas je otvorena dvodnevna međunarodna konferencija „Rodna ravnopravnost u sistemu odbrane–dostignuća i perspektive“ u organizaciji Instituta za strategijska istraživanja i ~UNDP/SEESAC, ~sa ciljem razmene iskustava u oblasti rodne ravnopravnosti sa stranim zemljama, ali i da se objedine iskustva domaćeg civilnog i vojnog sektora.

Otvarajući konferenciju, direktorka Instituta za strategijska istraživanja i savetnica ministra odbrane za rodnu ravnopravnost dr Jovanka Šaranović naglasila je da se ove godine obeležava 15 godina od primene Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija–Žene, mir i bezbednost, koja predstavlja kamen temeljac međunarodne brige za rodnu ravnopravnost i prava žena i devojčica u konfliktnim i postkonfliktnim područjima.

– Usvajanjem Nacionalnog akcionog plana Srbija se obavezala da će se posvetiti rodnoj ravnopravnosti, posebno u sektoru bezbednosti, koji je oduvek slovio za tipično muški, rekla je dr Šaranović ističući da danas Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije predstavljaju lidere u institucionalizaciji i primeni aktivnih mera za uspostavljanje i unapređenje rodne ravnopravnosti i položaja žena u sektoru bezbednosti. Ona je, takođe, podsetila da je Ministarstvo odbrane među prvima ustanovilo Analitičku grupu, imenovalo rodnu savetnicu ministra odbrane i aktiviralo mehanizam „osobe od poverenja“.

Ona je naglasila da su danas ženama i devojkama u vojsci dostupni svi nivoi školovanja, usavršavanja i obuke, potkrepivši to činjenicama da sada devojke čine 20 procenata kadeta na Vojnoj akademiji, kao i da se od prošle godine u Vojnoj gimnaziji školuju i devojčice.

Na otvaranju konferencije govorila je i poverenica za zaštitu ravnopravnostu Brankica Janković, koja je istakla da Srbija beleži veliki napredak na tom polju, naročito u sektoru bezbednosti koji se donedavno smatrao striktno muškom sredinom.

– U praksi se pokazalo da je adekvatno obrazovanje najbolji put za dostizanje svih ciljeva, među kojima je i Ustavom i zakonima garantovana rodna ravnopravnost. Naime, pre mesec dana imali smo priliku da se uverimo u to, kada su, prvi put u vojnom školstvu, tri najbolja kadeta na Vojnoj akademiji bile kadetkinje, rekla je poverenica čestitajući Ministarstvu odbrne „što su svima pokazali kako izgleda nepristrasno ocenjivanje“. Ona je istakla da je Srbija time pokazala da može, uprkos teškoćama sa kojima se suočava, da bude zemlja ravnopravnih građanki i građana.

Prema njenim rečima, u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije poslednjih godina preduzimaju se značajane mere kako bi se otklonile barijere za veće učešće žena u sektoru bezbednosti, o čemu najbolje svedoči njihova veća procentualna zastupljenost i proširivanje područja njihovog radnog angažovanja. Jankovićeva je saradnju sa Ministarstvom odbrane ocenila kao izuzetno dobru, naglasivši da je do sada Ministarstvu odbrane upućeno sedam preporuka koje su u potpunosti implementirane.

Među govornicama na otvaranju bila je i stalna koordinatorika UN i stalna predstavnica Programa UN za razvoj Irena Vojačkova-Solorano koja je istakla da ~SEESAC~ i program UN za razvoj imaju dugu saradnju sa oružanim snagama mnogih zemalja, među kojima je i Srbija, koja beleži evidentan napredak u oblasti rodne ravnopravnosti.

–Ove godine, generalno gledano, Ujedinjene nacije su na prekretnici i za nas će od sledeće godine mnogo toga biti drugačije, jer smo za naredni period pripremili vrlo ambiciozan održivi razvoj i ciljeve za sve članice, rekla je Solorano ističući da su konferencije ključne u promociji željenih ciljeva. Ona je naglasila da su devojke koje su se usudile da među prvima uđu u sistem bezbednosti i probiju led hrabre i ambiciozne i izrazila uverenje da će i u budućnosti biti takvih žena. Ona je podsetila da se promene u društvu dešavaju brzo i da je neophodno održati korak s njima, a to podrazumeva i veću zastupljenost žena u sistemu bezbednosti.

Ovogodišnja međunarodna konferencija okupila je više od 40 učesnika i eksperata iz sistema bezbednosti, sa domaćih i stranih univerziteta i iz međunarodnih organizacija. Osim njih, dvodnevno predavanje osmišljeno kroz sedam različitih panela, pratiće i strani vojni predstavnici kao i pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Reč je o trećoj po redu konferenciji posvećenoj rodnom aspektu u sistemu odbrane koju Institut za strategijska istraživanja organizuje u saradnji sa strateškim partnerima. Prva, „Žene u vojsci“ organizovana je u saradnji sa misijom OEBS u Republici Srbiji 2006. godine, a kao njen konkretan benefit sledeće godine su prvi put upisane devojke na Vojnu akademuju. Druga konferencija „Žene u sektoru bezbednosti–regionalana perspektiva“ održana je uz finansijsku podršku Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške 2010. godine, nakon čega je u Srbiji počela implementacija prvog Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost. Nakon ove, treće po redu konferencije, na kojoj će se prezentovati dostignuća i perspektive, na red dolazi evaluacija, revizija sadašnjeg NAP-a i definisanje konkretnih koraka za budućnost.
 
videoVIDEOGALERIJA