Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
10.10.2014

Obaveštenje o objedinjenim akreditacijama za 16. oktobar 2014. godineObaveštavamo vas da je proces akreditacija za praćenje vojne parade objedinjen sa akreditacijama za posetu predsednika Ruske Federacije radi lakše organizacije rada 16. oktobra 2014. godine.

Napominjemo da će sve akreditacije koje ste prethodno poslali na ~info@mod.gov.rs~ biti uvrštene u objedinjeni registar akreditovanih medija za praćenje vojne parade i posete predsednika Ruske Federacije.

Ukoliko se do sada niste akreditovali, spisak ekipa sa potrebnim podacima možete poslati na mejl Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike Srbije ~akreditacije@predsednik.rs~.

Akreditacija treba da sadrži:
- ime i prezime,
- dužnost u redakciji,
- broj lične karte i
- JMBG svakog člana ekipe.

Uputstvo za strane medije:

Predstavnici medija iz inostranstva, pre akreditovanja u Ministarstvu odbrane, moraju da imaju stalne ili privremene akreditacije Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Obrazac za akreditaciju nalazi se na linku:
~http://www.kultura.gov.rs/en/informisanje-i-mediji/akreditacija-stranih~-...

Kontakt telefon službe koja izdaje stalne i privremene akreditacije u Ministarstvu kulture je +381 11 3345 415. Osoba za kontakt je Ana Skočić (~ana.skocic@kultura.gov.rs~).

Nakon akreditacije u Ministarstvu kulture, potrebno je na imejl Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike Srbije ~akreditacije@predsednik.rs~ poslati sledeće podatke:

- ime i prezime,
- dužnost u redakciji,
- redakcija,
- broj stalne ili privremene akreditacije izdate u Ministarstvu kulture i
- njen rok važenja.