Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.09.2020

Ministar Vulin na vežbi podržanoj računarskim simulacijama „Blokada 2020“
Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je danas u Centru za obuku putem simulacija pripadnike Petog bataljona vojne policije koji u periodu od 14. do 18. septembra realizuju vežbu podržanu računarskim simulacijama „Blokada 2020“.

Vežbom, na kojoj uz pripadnike bataljona učestvuju i pripadnici RViPVO, Crvenog krsta Srbije i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, stvorena je prilika da se komanda Petog bataljona vojne policije uvežba u planiranju, organizovanju i izvođenju blokade okruženja i uništenja diverzantske grupe u uslovima simuliranog okruženja.

Nakon obilaska vežbe, ministar Vulin je istakao da Vojska Srbije koristi moderne tehnologije kako bi svoje pripadnike pripremila za što bolje izvršenje zadataka.

- Samo ono što vojnik nauči u miru, može da uradi u ratu. Vojska Srbije koristi sve mogućnosti, a posebno najnovije tehnologije kako bi pripremila svoje pripadnike za obavljanje najsloženijih i najkomplikovanijih zadataka. Vojska Srbije se priprema, organizuje, vežba i svaka veština i sposobnost koju usvoji i osvoji, veoma je važna za jačanje naše borbene gotovosti. Vojska Srbije će uvek na prvom mestu, raditi na osposobljavanju svojih pripadnika, a nabavljanjem novih softvera i nove opreme bićemo samo još bliži i približniji drugim, velikim armijama sveta – poručio je ministar Vulin.

Vežbe podržane računarskim simulacijama važan su oblik praktične obuke komandi i jedinica u Vojsci Srbije, objašnjava zamenik načelnika Centra za obuku putem simulacija pukovnik Radovan Babić, koji je ujedno i zamenik rukovodioca vežbe „Blokada 2020“, pukovnika Saše Nedeljkovića iz Komande Kopnene vojske.

- Ovaj centar i vežba podržana računarskim simulacijama, kao platforma obučavanja je izuzetna, jer u odnosu na ostale komandno-štabne vežbe ili vežbe na terenu imamo mogućnost realnog odaziva sistema, realnog odaziva operativnog okruženja tokom izvođenja operacije. Mi stvaramo jedan simulacioni model u koji uključujemo sopstvene snage, neprijateljske snage, susedne jedinice, neutralne i sve činioce civilnog okruženja koji u međusobnoj interakciji stvaraju jednu sliku u kojoj jedinica izvršava zadatak – ističe pukovnik Babić i dodaje da se zahvaljujući ovoj vrsti vežbi tačno može proceniti i analizirati na osnovu čega je jedinica donela neku odluku, koje faktore je uvažila tokom planiranja i izvođenja operacije i time je naučiti da ne ponovi grešku tj. kako u sličnoj situaciji da donese optimalnu odluku.

Pukovnik Babić ističe da vežba „Blokada 2020“ teče po planu i smatra da će izvođenjem vežbe biti postignut postavljeni cilj, a to je nova vrednost iskazana u znanju koje će vežbovna jedinica imati nakon vežbe.

Realizacijom vežbi u simuliranom okruženju Centra za obuku putem simulacija, jedinice Vojske Srbije stiču iskustvo u izvođenju vežbi na savremen način, uz realno okruženje, bez utroška ljudskih i uz minimalni utrošak materijalnih resursa, što doprinosi unapređenju obuke i osposobljenosti komandi i jedinica.

 
photoFOTOGALERIJA
videoVIDEOGALERIJA
15.09.2020
mp4 (57,39 MB)
Izjava ministra Vulina
15.09.2020
mp4 (110,19 MB)
Izjava pukovnika Radovana Babića
15.09.2020
mp4 (175,21 MB)
Vežba