Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
03.02.2020

Interni konkurs za izbor najbolje besede na temu „Znanje je naše oružje", povodom 50. godina od osnivanja Vojne gimnazijeUniverzitet odbrane u Beogradu
Vojna akademija
Vojna gimnazija
 
R A S P I S U J E
Interni konkurs za izbor najbolje besede na temu „Znanje je naše oružje", povodom 50. godina od osnivanja Vojne gimnazije.
 
USLOVI KONKURSA
 1. Pravo učešća na konkursu imaju profesionalna vojna lica, nastavnici, kadeti Vojne akademije i učenici Vojne gimnazije i Srednje stručne vojne škole.
 2. Sadržaj besede mora se odnositi na vojni poziv, oficirsku profesiju, Vojnu akademiju, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu ili Vojsku Srbije u celini. Aspekt može biti vojnički, istorijski, etički, sociološki i kulturološki.
 3. Beseda ne sme da bude ranije javno izvođena, a tekst besede mora da bude originalan. Dozvoljeno je umereno korišćenje citata koji se moraju pravilno navoditi.
 4. Zainteresovani autori dužni su da do 31. marta 2020. godine pošalju na i-mejl adresu vogi@mod.gov.rs prijavu koja mora da sadrži:
  1. ime i prezime autora,
  2. naziv komande, jedinice ili ustanove u kojoj autor radi ili se školuje,
  3. kontakt telefon i mejl adresu,
  4. naslov besede i
  5. tekst besede.
 5. Prijavu pisati u programu Microsoft Office Word, koristeći ćirilično pismo. Tekst prijave pisati u fontu Times New Roman, veličina fonta 12, sa uvučenim pasusima, ravnanjem sa obe strane (Justified), proredom 1,5 i svim marginama 2,5 cm. Preporučena dužina teksta besede je od 300 do 600 reči, a tekst ne sme biti duži od 750 reči.
IZBOR I NAGRADA

Komisija koju će formirati Vojna gimnazija izabraće najbolju besedu i najkasnije do 10. aprila obavestiti učesnike, putem mejla, o ishodu konkursa.
Autor besede koju komisija Vojne gimnazije izabere kao najbolju biće pozvan da svoju besedu govori pred publikom na svečanosti prilikom obeležavanja 50. godina od osnivanja Vojne gimnazije, maja 2020. godine.