Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
30.01.2020

Interni konkurs za prijem kandidata na selektivnu obuku radi popune 72. brigade za specijalne oparacije i 63. padobranske brigadeSpecijalna brigada Vojske Srbije
r a s p i s u j e
INTERNI KONKURS
za prijem kandidata na selektivnu obuku radi popune 72. brigade za specijalne oparacije i 63. padobranske brigade
 

I  USLOVI KONKURSA:
 
            Za prijem kandidata na selektivnu obuku u Specijalnu brigadu mogu konkurisati profesionalni oficiri, podoficiri i profesionalni vojnici svih rodova i službi iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji ispunjavaju sledeće opšte i posebne uslove:
 
a) opšti uslovi:
 
da ispunjavaju uslove propisane odredbama člana 39. Zakona o Vojsci Srbije;
da su zdravstveno sposobni za vojnu službu bez ograničenja;
da nisu osuđivani;
 
b) posebni uslovi:
 
da nisu stariji od 28 godina;
da su on i članovi njegove uže porodice (bračni drug i deca) državljani Republike Srbije;
da imaju radno iskustvo u Vojsci od najmanje dve godine;
da nemaju negativnih službenih ocena i da su im poslednje dve službene ocene najmanje „vrlodobar”;
da su psihofizički zdravi i sposobni za rad u jedinicama Specijalne brigade, što se utvrđuje nalazom nadležne vojnolekarske komisije, psihološkim testiranjem za obavljanje padobranske službe, testom opšte kulture i proverom fizičkih sposobnosti;
da ispunjavaju kriterijume bezbednosne provere;
da su plivači.
 
II NAČIN KONKURISANjA:
 
kandidati podnose molbe za prijem na selektivnu obuku u Specijalnu brigadu (VP 8486 Pančevo) preko svojih matičnih komandi (u molbi obavezno naznačiti da li konkuriše za 72. brigadu za specijalne operacije ili 63. padobransku brigadu) ;
uz molbu, kandidati obavezno prilažu: kratku biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu za njega i članove njegove uže porodice, overeni obrazac KOLP iz programskog paketa KaIS, izjavu da želi da obavlja padobransku službu, uverenje o izvršenoj proveri fizičkih sposobnosti sa naturalnim pokazateljima i mišljenje komandanta ranga bataljona ili višeg starešine;
po pristizanju molbi i njihove analize, kandidati koji zadovolje opšte uslove konkursa dobiće poziv preko pretpostavljene komande, sa tačnim mestom i vremenom za upućivanje na psihološku procenu i lekarski pregled radi ocene zdravstvene sposobnosti za padobranca (pregled se realizuje na VMI Zemun, a poziv predstavlja ujedno i uputnicu za pregled); pregled traje 3 (tri) dana;
kandidati koji ispune psihološke i zdravstvene kriterijume dolaze na selektivnu obuku u Specijalnu brigadu.
 
 
Konkurs je otvoren do 29. februara 2020. godine.