Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
09.10.2019

Poseta delegacije Ministarstva odbrane Republike Finske
Tročlana delegacija Ministarstva odbrane Republike Finske posetila je danas Upravu za strategijsko planiranje Sektora za politiku odbrane, sa čijim predstavnicima je učestvovala u ekspertskim razgovorima u oblasti planiranja odbrane.

Ekspertski razgovori, kojima je rukovodio načelnik Uprave za strategijsko planiranje pukovnik Slaven Vujić, bili su prilika za razmenjenu isustva i dostignuća u oblasti strategijskog planiranja i izrade strategijskih dokumenata, planiranja razvoja sistema odbrane te primene metoda, alata i tehnika rada analitičke podrške planiranju razvoja sistema odbrane.

Predstavnici finske delegacije u čijem sastavu su bili savetnica ministra i direktorka Tima za strategijsko planiranje Karolina Honkanen, viši štabni oficir potpukovnik Tomi Lapalainen i savetnik ministra Jane Helin, izložili su proces strategijskog planiranja i bliže objasnili izveštaj Vlade Republike Finske o odbrani.