Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
19.04.2018

Oglas radi otuđenja nepokretnosti koje nisu neophodne za funkcionisanje Vojske Srbije REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU
REPUBLIKE SRBIJE
Beograd, ul. Kralja Milana br. 16
 
                        Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-drugi zakon, 108/16 i 113/17),  raspisuje
O  G  L  A  S
RADI  OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI KOJE NISU NEOPHODNE ZA FUNKCIONISANjE VOJSKE SRBIJE
PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA
 
  1. PREDMET OTUĐENjA
 
                      1. Vojni kompleks – "Medoševac" skladište PG u Nišu, koga čini 8 (osam) objekata, ukupne površine 791,53 m2, i to: KN-2 (stražara), površine 61,80 m2, KN-3 (nadstrešnica), površine 63,54 m2, KN-4 (magacin), površine 62,98 m2, KN-6 (bunker za komandno mesto), površine 28,48 m2, KN-7 (rezervoar), površine 184,96 m2, KN-8 (rezervoar), površine 184,96 m2, KN-9 (magacin MS tehničke službe), površine 204,00 m2 i KN-18 (stražarnica), površine 0,81 m2, svi postojeći na kat. parc. br. 79, i zemljište, ukupne površine 39.594,00 m2 koga čini kat. parc. br. 79, KO Medoševac, upisana u LN br. 1539, KO Medoševac u postupku javnog nadmetanja, odnosno postupku prikupljanja pismenih ponuda, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 1.426.097,46 evra.
  Visina depozita 1.400.000,00 dinara, poziv na broj 2018746494920180104
 
                  2. Vojni kompleks „Šikara“ vežbalište u Somboru koji čini zemljište i to kat. parc. br. 20311/2, površine 2 ha 69 a 84 m2 i kat. parc. br. 20311/3, površine 1 ha 10 a 38 m2, odnosno ukupne površine 3 ha 80 a 22 m2, upisane u LN broj 5251 KO Sombor-2, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 49.550,04 evra.
 Visina depozita 50.000,00 dinara, poziv na broj 2018946494920180104
 
                    3. Vojni kompleks „Ul. Voje Dulić br. 2“ po nameni Klub Vojske u Požarevcu, spratnosti Po+P+1, površine 1592,86 m2, koji se nalazi u ul. Voje Dulića br. 2, postojeći na kat. parc. br. 1239 KO Požarevac, sa zemljištem koje   čini kat. parc. br. 1239 KO Požarevac, ukupne površine 8a 90 m2, sve upisano u LN broj 15716 KO Požarevac, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu  od 1.262.909,20 evra.
  Visina depozita 1.250.000,00 dinara, poziv na broj 2018746494920180204
 
                       4. Vojni kompleks – "Lečilište Avala", kasarna u Beogradu-Voždovac, koga čini 6 (šest) objekata, ukupne površine 677,91 m2, i to: objekat KN-2, stambeni zidani objekat, površine 110,80 m2, objekat KN-3, stambeni zidani objekat, površine 169,62 m2, objekat KN-4, stambeni zidani objekat, površine 195,90  m2,  objekat KN-5, stambeni zidani objekat, površine 103,97 m2, objekat KN-6, garaža zidana, površine 75,60  m2 i  objekat KN-7, trafostanica zidana, površine 22,02  m2, svi postojeći na kat. parc. br. 61/2 KO Ripanj, sa zemljištem koje čini kat. parc. br. 61/2 KO Ripanj, ukupne površine 175.519,00 m2, upisana u LN br. 5461 KO Ripanj,  po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 586.200,00 evra.
     Visina depozita 600.000,00 dinara, poziv na broj 2018746494920180304
 
5. Vojni kompleks „KP 13368/1, 13368/3, 13390/1, 13422/1  i 13422/2 KO Zrenjanin I“ u Zrenjaninu i to zemljište koje čini kat. parc. br. 13368/1, površine 32 a 48 m2, kat. parc. br. 13368/3, površine 1 a 53 m2, kat. parc. br.  13390/1, površine 32 a 38 m2, kat. parc. br. 13422/1, površine 62 a 48 m2 i kat. parc. br. 13422/2, površine 24 m2,  odnosno ukupne površine 1 ha  29 a 11 m2, sve upisane u list nepokretnosti broj 21219 KO Zrenjanin I, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 35.773,39 evra.
    Visina depozita 35.000,00 dinara, poziv na broj 2018946494920180204
 
                        6. Vojni kompleks „Ul. Jovana Popovića bb” Klub vojske Srbije u Beloj Crkvi, ukupne površine 3231,23 m2, i to: objekat KN-2 (Klub vojske), površine 2827,03 m2, objekat KN-3 (kuglana), površine 196,44 m2, objekat KN-4 (zgrada za hidroforsko postrojenje), površine 17,06 m2 i objekat KN-6 (kuhinja sa restoranom), površine 190,70 m2, svi postojeći na kat. parc. broj 2247 KO Bela Crkva, i zemljište koje čini kat. parc. broj 2247 KO Bela Crkva, ukupne površine 42 a 88 m2, upisana u LN broj 1880 KO Bela Crkva, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 384.493,00 evra.
    Visina depozita 380.000,00 dinara, poziv na broj 2018746494920180404
 
                  7. poslovni prostor – lokal boj 2 površine 26m2, u ul. Rajka Mitića br. 28, u Beogradu,  u prizemlju stambeno poslovne zgrade, postojeće na kat. parc. br. 20605/1 KO Savski Venac, upisan u LN broj 1596 KO Savski Venac,  kao poseban deo objekta 1 pod rednim brojem 2 kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost-lokal“, po ukupnoj  početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 43.267,20 evra.
    Visina depozita 40.000,00 dinara, poziv na broj 2018746494920180504
 
                      8. poslovni prostor -  lokal broj 9 površine 45m2, u ul. Rajka Mitića br. 28A, u Beogradu, u niskom prizemlju stambeno poslovne zgrade,  postojeće na kat. parc. br. 20605/1 KO Savski Venac, upisan u LN broj 1596 KO Savski Venac, kao poseban deo objekta br. 2, pod rednim brjem 9, kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost-lokal“, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 74.885,53 evra.
   Visina depozita 75.000,00 dinara, poziv na broj 2018746494920180604
 
                        9. poslovni prostor - lokal 2, površine 29m2 u ul. Generala Pavla Jurišića Šturma 4A, (prethodni naziv ulice Veljka Lukića Kurjaka) u Beogradu, u prizemlju poslovne zgrade, postojeće na kat. parc. br. 20576/1 KO Savski Venac, upisan u LN 819 KO Savski Venac, kao poseban deo objekta broj 1 pod rednim brojem 2, kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost“, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 41.693,99 evra.
Visina depozita 40.000,00 dinara, poziv na broj 2018746494920180704
 
            10. poslovni prostor, površine 53 m2, u Beogradu, u prizemlju zgrade u ul. Krunska broj 34, postojeće na kat. parc. broj  5044 KO Vračar,  upisan u LN broj 2885 KO Vračar, kao poseban deo zgrade broj 1, pod rednim brojem BB, kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost-lokal“, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 109.699,93 evra.
Visina depozita 100.000,00 dinara, poziv na broj 2018746494920180804
 
                        11. Skladišni kompleks – „Grljan", objekat posebne namene u Zaječaru, koga čini 7 (sedam) objekata i to: objekat KN-2, upravna zgrada zidani, površine 78,48 m2, objekat KN-3, magacin, zidani, površine 587,07 m2, objekat KN-4, radionica, zidani, površine 461,44 m2, objekat KN-5, kuhinja sa trpezarijom, zidani, površine 117,74 m2, objekat KN-6, kupatilo, zidani, površine 70,72 m2, objekat KN-7, toalet, zidani, površine 25,81 m2 i objekat KN-8, garaža, montažni, površine 74,72 m2, ukupne površine 1.415,98 m2, svi postojeći na kat.parc.br. 2678 KO Grljan, i zemljište koga čini kat. parc. br. 2678, KO Grljan, ukupne površine 13.517 m2, upisana u LN br. 1488 KO Grljan, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 156.088,21 evro.
 
    Visina depozita 150.000,00 dinara, poziv na broj 2018746494920180904
 
12. Vojni kompleks- skladište "Stajkov potok" u Zaječaru, odnosno 11 objekata, ukupne površine 656,20 m2, postojećih na kat. parc. br. 7247 KO Zaječar i to: objekat KN-2 (magacin), površine 365,64 m2, objekat KN-3 (nadstrešnica), površine 7,14 m2, objekat KN-4 (stražara), površine 51,91 m2, objekat KN-5 (magacin), površine 200,76 m2, objekat KN-6 (klozet), površine 1,68 m2, objekat KN-17 (stražarska kućica), površine 0,81 m2, objekat KN-18 (stražarska kućica), površine 0,81 m2, objekat KN-19 (stražarska kućica), površine 0,72 m2, objekat KN-20 (magacin), površine 11,56 m2, objekat KN-21 (magacin), površine 11,56 m2 i objekat KN-22 (skladište kapisli), površine 3,61 m2 i zemljište koje čini kat. parc. br 7247 KO Zaječar, površine 1 ha 32 a 29 m2, upisana u LN broj 9605 KO Zaječar,  po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 114.639,61 evro.
     Visina depozita 110.000,00 dinara, poziv na broj 2018746494920181004
 
                        13. Vojni kompleks – kasarna „Dobočaš ˮ u Irigu,  a koji čine 3 (tri) objekta ukupne površine 320,05 m2, i to: objekat KN-2 (kupatilo sa perionicom) površine 65,15 m2, objekat KN-4 (upravna zgrada skladišta) površine 254,26 m2 i objekat KN-13 (stražarnica) površine 0,64 m2, postojeći na kat. parc. br. 2504 KO Vrdnik, i zemljište koje čini kat parc. br. 2504,  površine 30 a 28 m2, upisana u LN br. 746 KO Vrdnik, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 65.914,01 evro.
Visina depozita 65.000,00 dinara, poziv na broj 2018746494920181104
 
 
                        14. Vojni  kompleks "Vila Katarina", po nameni skladište u Knjaževcu, koji kompleks čini 4 (četiri) vanknjižnih objekata ukupne korisne površine 298,55m2 i to objekat KN-2 (magacin), korisne površine 264 m2, objekat KN-3 (stražara), korisne površne 25,07 m2, KN-4 (magacine), korisne površine 8,33 m2 i objekat KN-16, (stražarska kućica), korisne površine 1,15 m2, svi postojeći na kat. parc. broj 2675 KO Knjaževac, i zemljište koje čini kat. parc. 2675 KO Knjaževac, ukupne površine površine 28 a 21 m2, upisana u LN broj 17182 KO Knjaževac, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 28.384,27 evra.
     Visina depozita 30.000,00 dinara, poziv na broj 2018746494920181204
 
                        15. Vojni kompleks „Mira“, skladište u Leskovcu, a koji kompleks čini 15 vanknjižnih objekata, ukupne površine 3.621,62 m2, i to objekat KN-2 (stražarnica, zidana) površine 1,00m2, objekat KN-3 (garaža zatvorena sa tri strane, zidana) površine 397,60m2, objekat KN-4 (garaža zatvorena sa tri strane, zidana) površine 944,64m2, objekat KN-5 (stražarnica, zidana) površine 1,00m2,  objekat KN-6 (nadstrešnica, zidana) površine 460,22m2, objekat KN-8 (magacin, zidan) površine 324,73m2, objekat KN-9 (magacin, zidan) površine 17,97m2, objekat KN-10 (magacin, zidan) površine 299,09m2, objekat KN-11 (kupatilo sa toaletom, zidan) površine 12,29m2, objekat KN-12 (magacin, zidan) površine 97,34m2, objekat KN-13 (magacin, zidan) površine 43,31m2, objekat KN-32 (staja za sitnu stoku, zidan) površine 377,24m2, objekat KN-38 (magacin, zidan) površine 12,94m2, objekat KN-39 (magacin, zidan) površine 197,88m2, i objekat KN-40 (magacin, zidan) površine 434,37m2, svi postojeći na kat. parc. br. 15184/3 KO Leskovac, i zemljište koje čini kat. parc. br. 15184/3 KO Leskovac, ukupne površine 5ha 98 a, upisana u LN broj 15236 KO Leskovac, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 1.086.185,59 evra.
   Visina depozita 1.100.000,00 dinara, poziv na broj 2018746494920181304
 
                        16. Vojni kompleks skladišta „VINARCE”, Leskovac, koga čine objekti koje faktički koristi Ministarstvo odbrane, ukupne površine 103,12 m2, i to: objekat KN - 2 (stražara), površine 91,57 m2 i objekat KN - 3 (magacin intendantski), površine 11,55 m2, oba postojeća na kat. parc. br. 1425 KO Vinarce i objekti ukupne površine 395,27 m2, i to: objekat KN - 2 (magacin), površine 35,67 m2, objekat KN - 3 (magacin), površine 9,32 m2, objekat KN - 4 (magacin), površine 157,71 m2, objekat KN - 5 (magacin), površine 35,90 m2 i  objekat KN - 6 (magacin), površine 156,67 m2,  postojeći kat. parc. br. 1519 KO Vinarce, i zemljište koje čini kat. parc. br. 1425 KO Vinarce, površine 10 a 70 m2 i  kat. parc. br. 1519 KO Vinarce, površine 1 ha 71 a 44 m2, obe upisane u LN broj 654 KO Vinarce, po ukupnoj  početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 262.671,85 evra.
 
    Visina depozita 260.000,00 dinara, poziv na broj 2018746494920181404
 
 
                       17. Vojni kompleks – „Put-Izvor-železnička stanica“ opština Pirot, koga čini zemljište i to kat. parc. br. 4201, površine 6.698 m2 i kat. parc. br. 4321, površine 7.998 m2, odnosno ukupne površine 14.696 m2, obe upisane u LN br. 1171 KO Pirot van-varoš, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u ukupnom iznosu od 47.782,14 evra.
     Visina depozita 50.000,00 dinara, poziv na broj 2018946494920180304
 
                        18.  Vojni kompleks – „Ul. Stevice Jovanovića 32“, u Zrenjaninu, odnosno zemljište, koje čini kat.parc.br. 5889 KO Zrenjanin 1, površine 6 a 77 m2, upisana u LN broj 7864 KO Zrenjanin 1, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 23.433,76 evra.
    Visina depozita 20.000,00 dinara, poziv na broj  2018946494920180504
 
                        19. Vojni kompleksa – "Iline vode", strelište, u Kragujevcu, koga čini zemljište i to: 481/5182 realnih delova, kat. parc. br. 3930, ukupne površine 5182 m2, upisana u LN br. 10404 KO Kragujevac 1 i  kat.parc. br. 3942,  površine 22819 m2, upisana u LN broj: 8904 KO Kragujevac 1, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 283.491,50 evra.
   Visina depozita 280.000,00 dinara, poziv na broj 2018946494920180604
 
                        20. poslovni prostor, površine 104 m2, u Novom Beogradu, u niskom prizemlju zgrade u ul. Bulevar Arsenija Čarnojevića broj 17, postojeće na kat. parc. broj  2830/4 KO Novi Beograd,  upisan u LN broj 2743 KO Novi Beograd , kao poseban deo zgrade broj 1, pod rednim brojem 1, kao "poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost", po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 126.395,31 evra.
Visina depozita 125.000,00 dinara, poziv na broj 2018746494920181804
 
                        21. poslovni prostor - lokal 1, površine 29m2 u ul. Generala Pavla Jurišića Šturma 4A, (prethodni naziv ulice Veljka Lukića Kurjaka) u Beogradu, u prizemlju poslovne zgrade, postojeće na kat. parc. br. 20576/1 KO Savski Venac, upisan u LN 819 KO Savski Venac, kao poseban deo objekta broj 1 pod rednim brojem 1, kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost“, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 41.693,99 evra.
Visina depozita 40.000,00 dinara, poziv na broj 2018746494920181904
 
                        22. Vojni kompleks „Bukovac”, u Petrovaradinu kod Novog Sada, odnosno zemljište koje čini kat. parc. broj 2889 KO Bukovac, površine 1 ha 15 a 53 m2, upisana u LN broj 188 KO Bukovac, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 121.571,54 evra.
Visina depozita 120.000,00 dinara, poziv na broj  2018946494920180704
 
                        23. Vojni kompleks – „Stanišin rid", u Surdulici, koga čini kat.parc.br. 342, površine 40 a 97 m2, upisana u LN broj 604 KO Vlasina Stojkovićeva, kao pašnjak 5. klase, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 34.161,65 evra.
Visina depozita 35.000,00 dinara, poziv na broj  2018946494920180804
 
                        24. poslovni prostor broj 4, koji se nalazi u objektu broj 2, u Nišu, u ul.  Koste Stamenkovića br. 11,  površine 58 m2, postojećem na kat.parc.br. 4144/1 KO Niš-Bubanj, upisanom LN br. 5025 KO Niš-Bubanj, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 80.043,44 evra.
Visina depozita 80.000,00 dinara, poziv na broj  2018746494920182004
 
                        25. poslovni prostor, površine 49 m2, u Nišu, u prizemlju zgrade u ul. Prvomajska br. 2A, postojeće na kat. parc. broj  2521 KO Niš-Ćele Kula,  upisan u LN broj KO 5926 Niš-Ćele Kula,  kao poseban deo zgrade broj 1,  pod rednim brojem 1 kao "poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost ",  po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 67.622,91 evra.
Visina depozita 70.000,00 dinara, poziv na broj  2018746494920182104
 
                        26. poslovni prostor u Novom Beogradu, površine 27 m2, u niskom prizemlju zgrade u ul. Bulevar Arsenija Čarnojevića broj 23, postojeće na kat. parc. broj 2830/3 KO Novi Beograd, upisan u LN broj  2742 KO Novi Beograd, kao poseban deo zgrade broj 1, pod rednim brojem 3, kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost“, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 29.532,87 evra.
Visina depozita 30.000,00 dinara, poziv na broj  2018746494920182204
 
                        27. poslovni prostor, površine 549 m2, u Nišu, u prizemlju zgrade u ul. Trg 14. oktobar br. 6, postojeće na kat. parc. broj  4480 KO Niš-Bubanj,  upisan u LN broj 6152 Niš-Bubanj, kao poseban deo zgrade broj 1,  pod rednim brojem 3 kao "poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost – lokal u zapadnom delu prizemlja", po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 757.652,56 evra.
 
Visina depozita 750.000,00 dinara, poziv na broj  2018746494920182304
 
                        28. poslovni prostor, površine 344 m2, u Nišu, u prizemlju zgrade u ul. Trg 14. oktobar br. 4, postojeće na kat. parc. broj  4480 KO Niš-Bubanj,  upisan u LN broj 6152 KO Niš-Bubanj, kao poseban deo zgrade broj 1,  pod rednim brojem 2 kao "poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost – lokal u istočnom delu prizemlja", po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 474.740,40 evra.
 
Visina depozita 470.000,00 dinara, poziv na broj  2018746494920182404
 
Za vojni kompleks pod rednim br. 1, 4, 13 i 22  se pretpostavlja da su tokom NATO bombardovanja zagađeni neeksplodiranim ubojnim sredstvima, da isti nisu ispitani i nisu očišćeni od neeksplodiranih ubojnih sredstava i troškovi ispitivanja i čišćenja padaju na teret kupaca.
            Svi vojni kompleksi i poslovni prostori mogu se razgledati, uz obaveznu prethodnu najavu obilaska, dana 3. maja i 4. maja 2018. godine, u vremenu od 12,00 do 13.00 časova.
                        Sve potrebne informacije povodom ovog oglasa, mogu se dobiti u vremenu od 10 do 15 časova u Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, na telefon 011/3346-607 i u Ministarstvu odbrane, o statusu vojnih kompleksa i u vezi obilaska istih, od vojnih službenika Jelene Grujić i Stefana Stefanovića, na telefon 011/3201-759.
 
2. USLOVI OTUĐENjA
 
Predmetne nepokretnosti otuđuju se kao jedinstvene celine, u postojećem –„viđenom“ stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.                                        
Konačna kupoprodajna cena nepokretnosti biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda.
Kupoprodajna cena nepokretnosti, utvrđena u visini najpovoljnije ponude, uplatiće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na uplatni račun budžeta Republike Srbije.
Rok plaćanja kupoprodajne cene je 8 (osam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
 
3. USLOVI PRIJAVLjIVANjA
 
Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa.
Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica i fizička lica, koja uplate depozit u visini naznačenoj pored svakog vojnog kompleksa, a koja ispunjavaju uslove oglasa.
Uredna i potpuna pisana ponuda, pored ostalog, mora da sadrži sve podatke o podnosiocu ponude, i to:
            - za fizička lica: ime i prezime, adresu stana i fotokopiju lične karte;
            - za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar privrednih subjekata, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju - PIB, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), njegov potpis i pečat;
            - broj računa za vraćanje depozita
 
Polaganje depozita vršiće se uplatom na račun: 840-833804-55 Republička direkcija za imovinu Republike Srbije – depozit za sprovođenje postupka raspolaganja vojnom i drugom državnom imovinom, sa pozivom na broj naveden uz svaki kompleks pojedinačno.
Ponude se, uz dokaz o uplati depozita, dostavljaju na adresu:
 
Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, 11000 Beograd, ul. Kralja Milana br. 16, preporučenom pošiljkom ili se lično predaju na pisarnici Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno označeno: PONUDA ZA KUPOVINU - redni broj i naziv nepokretnosti - NE OTVARAJ.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.
Ponuda u kojoj cena nije navedena u evrima ili je data opisno neće se razmatrati.
 
4. IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
 
Postupak otvaranja pismenih ponuda sprovešće se komisijski.
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene, kao i da ispunjava sve uslove ovog oglasa.
U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu kupoprodajnu cenu Direkcija zadržava pravo da po slobodnom uverenju i proceni izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.
Ukoliko na oglas pristigne jedna ponuda, ista će se uzeti u razmatranje.
Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, u roku od 8 dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, a na zaključenje ugovora biće pozvan sledeći najpovoljniji ponuđač.
Učesnike oglasa Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, obavestiće pismeno o izboru najpovoljnije ponude, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke nadležnog organa, o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Depozit se u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao najpovoljniji, vraća u roku od 20 radnih dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a u slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, uplaćeni depozit neće biti vraćen.