Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
16.04.2018

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvariVP 5033 NIŠ
o g l a š a v a
prodaju neposrednom pogodbom
 
 
Rashodovane pokretne stvari u VP 5033 Niš (kasarna „Knjaz Mihailo“ u Nišu):
 
  • AUTOMOBIL FAP 1314 SV/A, ...............................................................................................1 kom      
  • AUTOMOBIL PINZGAUER 710 M.... ……………………………………………………...2 kom
  • AUTOMOBIL FAP 1314 S/AC cister.za gorivo 7000 l.......................................................1 kom
  • AUTOMOBIL LADA RIVA 2107..................................................... .....................................1kom
  • AUTOMOBIL sanitetski VW 1,9 DIZEL .............................................................................1 kom
  • Mesionica pokretna mehanizovana M63.................................................................................1 kom
  • Peć a/p za pečenje hleba................................................. .........................................................  1kom
 
Sredstva koja su predmet neposredne pogodbe, da bi bila registrovana, mora da zadovolje uslove iz važećeg Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima (Sl.glasnik RS br.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-ispr. i 63/17).

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva pravna i fizička lica koja  najkasnije 10.05.2018. godine do  10,00 časova izvrše bespovratnu uplatu od 1.000,00 din. na ime naknade troškova sprovođenja neposredne pogodbe, na tekući račun RS MO RC Beograd broj 840-19540845-28, poziv na broj 1227423122214/18, svrha uplate: „Troškovi nadmetanja  04/18 u VP 5033 Niš
                 
Potvrdu o uplati, uz Zahtev za učešće na nadmetanju, predati prodavcu od 18.04. do 10. 05.2018.godine, nakon čega mogu preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.

Razgledanje sredstava je moguće 09.05.2018. godine u vremenu od 07,30 do 13,00 č i 10.05.2018. godine od 07,30 do 09,00 č, ISKLjUČIVO licima koja otkupe dokumentaciju.

Neposredna pogodba održaće se 10.05.2018. godine sa početkom u 11,00 č u prostorijama  VP 5033 Niš, Bul. Nikole Tesle , bb.

Za učešće na nadmetanju potrebno je  uplatiti kauciju u iznosu od  10 % od početne cene za svako sredstvo, u gotovini (za fizička i pravna lica), na dan nadmetanja od 08,00 do 10,30 č. Bliže informacije telefonom: 018/508-588, (faks 018/508-591) ili u prostorijama VP 5033 Niš, Bul. N.Tesle b.b. Niš.